Trends in Public Funding for Culture in the EU (studie)

Generální ředitelství pro vzdělávání a Kulturu Evropské komise (DG EAC) v dubnu 2013 pověřilo European Expert Network on Culture (EENC) k vypracování krátké zprávy obsahující obraz a hlavní trend veřejného financování kultury ve členských zemích EU. Tento výzkum se zaměřuje na veřejné rozpočty v kulturní a kreativní oblasti poskytované vládními odbory nebo dalšími veřejnými subjekty, které jsou zodpovědné za kulturní strategii či klasifikaci dat.

Tuto zprávu zpracovali Vesna Čopič, Péter Inkei, Anita Kangas a Andrej Srakar, výzkumnou část vedli Jordi Baltà, Malena Bastías a Marina Castellà (Interarts), Sari Asikainen (University of Jyväskylä) and Júlia Hentz (Budapest Observatory).Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru