Teatrologická společnost zve na říjnovou přednášku

Teatrologická společnost ve spolupráci s Divadelním oddělením Národního muzea si vás dovoluje pozvat na přednášku MgA. Veroniky Musilové Dokumentace současnosti - dokumentace vzniku inscenace, která proběhne 27. října 2015 v 17.00 hod v Nové budově Národního muzea.

Přednáška představí projekt realizovaný v uplynulém půlroce Divadelním oddělením Národního muzea, který byl zaměřený na dokumentaci vzniku divadelní inscenace během procesu zkoušení. Cílem bylo navázání spolupráce s divadelními tvůrci a jejich živé zachycení ve všech fázích práce na přípravě inscenace. V centru pozornosti stála proto divadelní zkouška jako prostor tvorby, společného hledání, interakce, organizace a reflexe.

Dokumentace proběhla ve dvou záměrně kontrastních typech současného českého divadla, v pražském Národním divadle při činoherní inscenaci "Kámen" a u nezávislého uskupení Depresivní děti touží po penězích při vzniku autorského projektu "Ludwig aneb Kýč je mrtev". Dokumentační metody vycházely z přístupu berlínského Archivu Akademie der Künste, kde se podobným aktivitám věnují od konce šedesátých let 20. století. Nasbíralo se množství písemného, audiovizuálního a 3D materiálu, který je třeba dále zpracovat, aby mohl sloužit pro výzkum a prezentaci současného divadla, procesů jeho tvorby a geneze uměleckých děl.

MgA. Veronika Musilová, nar. 1985, pracuje od roku 2014 jako kurátorka audiovizuální sbírky Divadelního oddělení Národního muzea. Vystudovala obor Dramaturgie činoherního divadla na DAMU a dokončuje studium germanistiky na FFUK. V letech 2011-2013 byla angažována jako dramaturgyně v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, kde spolupřipravila několik inscenací a projektů. V současnosti vedle své muzejní práce působí jako divadelní dramaturgyně nezávislých divadelních projektů a překládá a tlumočí z německého jazyka.

 

Pozvánka je ke stažení zde.

 

Teatrologická společnost o. s.

Celetná 17

110 00 Praha 1

IČ: 65996879

teatrologie@teatrologie.cz

www.teatrologie.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru