Taneční sekce, archiv 2006-2008

Výběr z činnosti dle jednotlivých let

Rok 2008

Tanec v Německu po roce 1945 − přednášky − projekce − diskuse

Seminář k dějinám tance v Německu (2. část) vedený Hartmutem Regitzem, redaktorem prestižního evropského tanečního časopisu Ballet-tanzMelanií Suchy, německou nezávislou publicistkou je pokračováním projektu Každý člověk je tanečníkem. Program bude doplněn filmovými ukázkami.

Program

9.00–10.30 Hartmut Regitz
Zakladatelé německého poválečného baletu – o tvorbě  Tatjany Gsovsky (Berlín), Ericha Waltera (Düsseldorf-Duisburg), Johna Cranka (Stuttgart); působení Noverrovské společnosti, díky níž začali tvořit John Neumeier, Jiří Kylián, William Forsythe, Uwe Scholz, Christian Spuck, Marco Goecke

11.00–12.30 Hartmut Regitz
Taneční divadlo I. – o tvorbě hlavních představitelů žánru tanečního divadla  Gerharda Bohnera (Berlín) a Johanna Kresnika (Brémy, Heidelberg)

13.30–15.00 Melanie Suchy
Taneční divadlo II. – protagonistky současného taneční divadla - Pina Bausch (Wuppertal), Reinhild Hoffmann, Susanne Linke (Berlín)

15.30–17.00 Melanie Suchy
Současná nezávislá scéna – od 80. a 90. let se dynamicky rozvíjejí taneční techniky i žánry a pojem „tanec" představuje pozoruhodnou šíři stylů a forem prezentace. Význam nezávislé scény v Německu narůstá. Výklad přiblíží tvorbu Sashy Waltz, Henrietty Horn, Williama Forsythea, Heleny Waldmann, Xaviera Le Roye, Felixe Ruckerta, Angie Hiesl a dalších.

Hartmut Regitz vystudoval germanistiku a k zájmu o balet jej přivedl John Cranko. Hartmut Regitz působil jako dlouholetý redaktor rozhlasové stanice Hessischer Rundfunk a deníku Stuttgarter Nachrichten. Od roku 1996 je redaktorem časopisu „ballet-tanz", (dříve - ballett international/tanz aktuell). Hartmut Regitz je autorem a vydavatelem mnoha knih a publikací, například Reclams Ballettführer (Průvodce baletem), Ballettjahrbücher (ročenky), Stuttgarter Ballett,  Sue Jin Kang, Ballett in Deutschland (Balet v Německu), Tanztheater heute - Dreißig Jahre deutsche Tanzgeschichte (Taneční divadlo dnes – třicet let dějin tance v Německu).

Melanie Suchy vystudovala všeobecnou jazykovědu, pracovala v nakladatelstvích a různých kulturních a vzdělávacích institucích (např. v Německé hudební radě, ve Fondu výtvarných umění). Po následném dvouletém studiu divadelní a taneční kritiky ve Frankfurtu nad Mohanem se stala nezávislou novinářkou a píše pravidelně pro odborné časopisy Tanzjournal a ballet-tanz, kulturní magazín K.West, pro německé deníky a portál Goethe-Institutu.

Tlumočení z němčiny zajištěno. Vstup zdarma.

Termín a místo konání: středa 10. prosince 2008, Konzervatoř Duncan Centre, Branická 41, Praha 4

Registrace: jana.navratova@divadlo.cz

Seminář pořádá Taneční sekce Institutu umění-Divadelního ústavu, Goethe Institut Praha (www.goethe.de/prag) ve spolupráci s Konzervatoří Duncan Centre (www.duncanct.cz).

Czech Dance in Action 2008 – Institut umění – Divadelní ústav vydal ve spolupráci s o. s. Tanec Praha elektronickou publikaci Czech Dance in Action 2008. Jedná se o dvojdiskovou edici, která obsahuje DVD s ukázkami 14 choreografií v žánru současného tance a CD s kompletní dramaturgickou a technickou dokumentací včetně citátů z kritik a kontaktů na soubory.

Nové promo DVD/CD navazuje na stejnojmenné vydání s vročením 2006. Publikace je určena především zahraničním producentům, dramaturgům, uměleckým ředitelům divadel a festivalů a má podpořit hostování českých tanečních souborů v zahraničí.

Nové vydání Czech Dance in Action prezentuje český současný tanec jako rozmanitou uměleckou disciplínu s osobitými choreografickými přístupy a špičkovými tanečními výkony schopnou zaujmout zahraniční publikum. DVD bylo poprvé veřejně prezentováno na mezinárodní taneční platformě a veletrhu Tanzmesse v Düsseldorfu koncem letošního srpna. Na této významné expozici vystavovalo přes 240 organizací ze 40 zemí celého světa a program nabídl tisícům zahraničních hostí 37 představení včetně českého souboru DOT 504, který prezentoval úspěšnou choreografii Holdin´Fast.

Tanec školám – v průběhu roku Taneční sekce koordinuje odborná setkání, praktické workshopy, které povedou k formulaci koncepce taneční a pohybové výuky pro první stupně základních škol. Materiál bude počátkem školního roku 2008/2009 vystaven na metodickém portálu rámcově vzdělávacích programů odborné diskusi. Po jejím vyhodnocení a zapracování koncepčních připomínek bude vzdělávací rámec předmětu postoupen grémiu ministerstva školství. V následujícím období by měl tento vzdělávací program rozšířit nabídku předmětů prvních stupňů základních škol.

Současný tanec v Německu – ve spolupráci s Goethe Institutem proběhne v druhé polovině roku 1–2 denní seminář vedený německými odborníky. Naváže tak na loňský taneční seminář Každý člověk je tanečníkem (Německý tanec 1900–1945).

Program na podporu tanečního umění v ČR – Taneční sekce spolupracuje s o. s. Vize tance na vzniku Programu na podporu tanečního umění v ČR. Materiál bude koncem roku předložen Ministerstvu kultury ČR, které bude dále na prosazení této koncepce s ostatními subjekty spolupracovat. V rámci příprav této strategie proběhne koncem roku mezinárodní taneční konference.

Der Ausdrucktanz – Taneční sekce uspořádala křest elektronické publikace Der Ausdrucktanz. Jedná se o německý překlad metodiky výrazového tance, která byla poprvé publikována v roce 1964. Autorka Jarmila Kröschlová tehdy formulovala vlastní metodiku i teorii spolu s historickým přehledem vývoje tance ve dvacátém století s důrazem na neklasickou linii. Text ve formě CD vydala dcera autorky, paní Eva Kröschlová. TS zajišťuje distribuci této publikace.

Pokračuje spolupráce na projektu vzniku rezidenčního centra Kladruby.

Rok 2007

Projekt Tanec školám

Taneční sekce se ujala koordinace projektu Tanec školám, který usiluje o rozšíření nabídky doplňujících vzdělávacích oborů v nových rámcově vzdělávacích programech pro základní vzdělávání o Taneční a pohybovou výchovu.

Každý člověk je tanečníkem: Tanec v Německu 1900-1945 (seminář / přednáška / diskuze / projekce)

Taneční sekce Institutu umění-Divadelního ústavu, Goethe-Institut PragKonzervatoř Duncan Centre, za spolupráce Deutsches Tanzarchiv Köln, pořádají seminář − přednášku − diskuzi − projekci Každý člověk je tanečníkem s podtitulem Tanec v Německu 1900–1945.

Termín konání: čtvrtek 6. prosince 2007
Místo konání: Konzervatoř Duncan Centre, Branická 41, Praha 4

Simultánní tlumočení zajištěno, vstup volný.

Kontakt k akreditaci: Jana Návratová, E jana.navratova@institutumeni.cz

Více v dokumentu ke stažení

Výstava fotografií Zastavený čas − obrazy tance

Ve dnech 20. března až 20. dubna 2007 se v prostorách Goethe-Institutu (Masarykovo nábřeží 32, Praha 1) uskutečnila výstava fotografií Zastavený čas - obrazy tance.

Výstava vybraných fotografií s tématem tance představila fotografy a výtvarné umělce z Německa a jejich pohled na tanec a pohyb. Jevištní a studiové fotografie jako výraz osobních, obrazově-choreografických, vizí nabízeli reprezentativní, ale zároveň subjektivní pohled na fotografii jako formu umění na rozhraní mezi dokumentem a uměleckou autonomií.

Kompozičním principem výstavy bylo představení každé práce jako uzavřeného díla, jako estetického celku. Tématickou sevřenost navíc zdůraznilo i zarámování a rozvěšení snímků.

Stěžejní byla prezentace různých, často protikladných estetických poloh, která pozorovateli umožňuje srovnávací pohled na soudobé fotografické vnímání tance a uměleckého pohybu v Německu. Pro pozorovatele však získala výstava svou zvláštní atraktivnost také tím, že ve výtvarném vypořádání uměleckých fotografů s prací choreografů, jako je Philipp Gehmacher, Sasha Waltz a William Forsythe, prosvítaly, nebo jako jakási ozvěna doznívaly, estetické polohy soudobého tance v Německu, sahající až ke klasickému baletu.

V rámci vernisáže − v úterý 20. března v 17.00 − představil kurátor výstavy Thomas Thorausch kolekci krátkých filmů − vizuálních esejů o tanci a pohybu.

Uspořádala Taneční sekce Institutu umění a Goethe Institutv Praze. Výstavu koncipoval Deutsches TanzArchiv v Kolíně nad Rýnem a Goethe Institut v Praze.

Vstup byl volný.

Stáhněte si leták k výstavě.

DVD Czech Dance in Action 2006

DVD obsahující šestnáct ukázek současné české taneční tvorby z nejširšího spektra žánrů, tanečních stylů a technik doplňuje interaktivní CD s technickou a dramaturgickou dokumentací jednotlivých choreografií, a to včetně kontaktů na jednotlivé producenty. DVD je určeno zahraničním spolupracovníkům, dramaturgům festivalů, promotérům a bude distribuováno např. během Pražského Quadriennale 2007 a prostřednictvím Českých center.

Rok 2006

Přehlídka Praga Theatralis

Účast na činnosti dramaturgické rady přehlídky Praga Theatralis − Pražské dny divadla při Pražském Quadriennale 2007.

Přednáška Rosalie Chladek a její taneční systém

Taneční sekce iniciovala a ve spolupráci s Teatrologickou společností 25. října 2006 organizovala přednášku Evy Kröschlové o významné představitelce taneční moderny Rosalie Chladek a její taneční systém.

Audiomemoáry tanečnice a choreografky Lídy Myšákové-Paulové

Taneční sekce pořídila audiomemoáry tanečnice a choreografky Lídy Myšákové-Paulové, která patřila ve dvacátých a třicátých letech k české taneční avantgardě. TS převzala, uspořádala a digitalizovala fotografický archiv L. Myšákové a předala knihovně Divadelního ústavu několik publikací, které umělkyně věnovala DÚ.

Spolupráce s videotékou Divadelního ústavu

Byly inovovány vyhledávací kategorie, tak aby byly kompatabilní s mezinárodní sítí Video Dance Navigator, jejíž členkou se videotéka Divadelního ústavu stala. Zároveň byla zahájena revize fondu s ohledem na upravené kategorie.

Spolupráce s Informačně-dokumentačním oddělením Divadelního ústavu

Byla zahájena systematická spolupráce ve smyslu doplňování fondu inscenací a doplnění fondu personálií. Ve druhém případě  byly předány podklady a samotné plnění databází personálií bude probíhat po zpracování přesné struktury informací.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru