Sympozium v Londýně se bude věnovat stadionové a festivalové scéně

Spektakulární scénografie: scénický design pro stadiónové projekty a festivaly

 

Mezinárodní scénografické sympozium
pro scénografy, světelné designery, architekty a divadelní teoretiky

21. listopadu 2013, Londýn, VB

Victoria and Albert Museum ve spolupráci s Pražským Quadriennale pořádá mezinárodní sympozium Spektakulární scénografie: scénický design pro stadiónové projekty a festivaly. Uskuteční se 21. listopadu 2013 ve Victoria & Albert Museum v Londýně a je součástí dlouhodobého výzkumného a uměleckého projektu SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika 2013 - 2016 (SharedSpace).


Hlavním tématem sympozia bude scénografie v kontextu velkolepých akcí pořádaných na stadionech, festivalech, či v opeře, a především zkoumání způsobu utváření scénických, performativních a společenských vztahů v prostředí nadrozměrné scény.
 

Akce je otevřena všem uchazečům z řad umělců, teoretiků, akademiků i profesionálů z oboru, kteří se aktivně zabývají nebo zajímají o scénickou architekturu a design festivalových pódií, či efektní podívanou známou z popových koncertů a zahájení olympijských her. Sympozium se bude věnovat (nejen) těmto tématům:

- Historie architektury a designu stadionů

- Politika a performativita na živých koncertech a spektakulárních akcích

- Scénografie jako odhalující, poukazující, objevující element prostoru

- Charakter tvůrčí spolupráce na stadiónových projektech a festivalech (v ose architekt, designer, umělec, divák)

Zájemci o sympozium mohou využít volného prodeje vstupenek na serveru V&A box office. Vstupné na akci je £25, zlevněné vstupné £20, £10 studentské vstupné.

Kontaktní osoba: Anna Friedländer  T: 224 809 102 , E:anna.friedlaender@pq.cz

Více informaci na www.vam.ac.uk Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru