Střed zájmu: ASOCIACE / SPOLKY / PROFESNÍ ORGANIZACE

Institut umění uspořádal pracovní setkání zastřešujících
organizací v oblasti kulturních a kreativních odvětví.
Odpovědnost mají asociace, spolky a profesní organizace
nejen vůči svým členům, ale i kulturní politice. Cílem tohoto
Středu zájmu byla diskuze, propojení a vzájemná inspirace.

Setkání se zúčastnilo 33 hostů, z toho bylo zastoupeno 18 střešních organizací.

Program setkání zde

Úvod / Eva Žáková, vedoucí IU zde

Prezentace vybraných organizací:

1. Asociace profesionálních divadel zde

2. Czech Fashion Centre zde

3. Česká komora architektů zde

4. Vize tance zde

5. Praha město literatury zde

6. Asociace producentů zde

7. Spolek Skutek zde

8. Česká hudební rada zde

Odpolední program:

Zahraniční příklady / Eva Žáková zde

Financování ze strany státu / Pavla Petrová, ředitelka IDU, zde

Diskuze o společných tématechNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru