Stipendijní cena mladých kritiků má svého vítěze!

V rámci programu Mezinárodního festivalu Divadlo byla včera 11.9.2014 předána historicky první cena za kritickou reflexi divadla, kterou autorům do 30 let uděluje Sdružení českých divadelních kritiků.  

Vítězem se stal Michal Zahálka, student Divadelní vědy FF UK, který pravidelně přispívá do odborných periodik i denních médií, společenských časopisů a jejich internetových verzí. O jeho vítězství rozhodla pětičlenná odborná porota, která se, po diskusi posuzující tvorbu 19 přihlášených, rozhodla udělit ještě dvě čestná uznání – jedno získala Veronika Štefanová, která se intenzivně zabývá oblastí nové cirkusu a druhé Tatiana Brederová, zaměřující se na současné ruské, zejména dokumentární divadlo.

 „Přes rozdílné názory na kritéria hodnocení umělecké reflexe a s přihlédnutím k velké rozmanitosti textů převážil v rozhodnutí poroty ohled na čtenáře, schopnost kritika provést ho tématem a zřetelně formulovat. Tuto schopnost ze zúčastněných nejlépe ovládá Michal Zahálka,“ uvedl předseda poroty a jeden z organizátorů soutěže Martin Bernátek. 

Michal Zahálka získal peněžitou odměnu 10 tisíc korun věnovanou Nadací Český literární fond a stipendijní stáž v jednom z evropských Českých center, a to včetně diet a dopravy. „ Jednou z priorit Českých  center je  prezentace  české scénické tvorby v zahraničí. Fundovaná kritika je pro nás významnou navigací. Proto jsme se rozhodli podpořit její budoucnost,“ uvedla Vilma  Anýžová,  generální ředitelka Českých center. Institut umění – Divadelní ústav věnoval vítězi publikace a odborné časopisy – Loutkář, Divadelní revue, Taneční zóna, Divadelní noviny a Svět a divadlo – roční předplatné.

Soutěž pro mladé kritické divadelní talenty je inspirována Cenou Věry Jirousové, udělovanou mladým výtvarným kritikům. „Zatím o ceně uvažujeme jako o bienále.  Podaří-li se nám vzbudit zájem o kritickou reflexi širokého spektra performing arts a přispět k respektu tohoto náročného a potřebného oboru, bude mise ceny naplněna,“ komentuje budoucnost soutěže iniciátorka ceny a členka výboru Sdružení českých divadelních kritiků Jana Návratová. Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru