Státní univerzita Ilia (Gruzie) hledá partnery k projektu zaměřenému na renesanční a barokní hudbu - výzva

Projekt organizuje hudební centrum při řečené univerzitě. V současnosti se již zaměřuje na výuku i praxi renesanční a barokní hudby, ale stále pociťuje jistou mezeru, kterou by spolupráce s evropskými partnery měla překonat a být vzájemně přínosnou. K tomu má posloužit i stávající členství Gruzie v programu Kreativní Evropa. Uzávěrka je 18. 1. 2018.

Gruzie se v projektu chce profilovat jako partner sdílející evropské hodnoty, nejen hudební, byť mající odlišný historický vývoj. Již tak značně aktivní hudební centrum by tímto chtělo rozšířit záběr svých aktivit i hudebních oblastí. Cílem je popularizace rané hudby v Gruzii v odborných kruzích i u veřejnosti. Také by se část aktivit měla soustředit na šíření rané hudby k různým publikům, jako třeba do dětských domovů, k znevýhodněným skupinám, etnickým menšinám a podobně.

Projekt usiluje  o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně výzvy Projekty evropské spolupráce. Více informací o tomto zde.

Dokument výzvy

https://iliauni.edu.ge/ge

K Dr Marina Adamia

m.adamia@iliauni.edu.ge

T +995 595 29 62 64 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru