Starší divadlo v českých zemích v německém jazyce

Starší divadlo v českých zemích - Osobnosti a díla v překladu do německého jazyka

Kabinet pro studium českého divadla připravil v letech 2008-2010 do tisku překlad lexikonu Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století – Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav - Academia 2007. Práce na tomto úkolu byla podpořena dvěma projekty:

1) Překlad lexikonu Starší divadlo v českých zemích (Praha 2007) do německého jazyka

podpořil: Česko-německý fond budoucnosti v roce 2009

partner projektu: Windrose, Studienstätte für Theater-Forschung-Kultur 

2) Mecenáši barokního divadla a historie jejich zámeckých divadel

podpořila Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov v letech 2008-2009

Na vznik rukopisu se dále podílela Rakouská akademie věd a Don Juan Archiv Wien.

Výsledná publikace Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhundert, ed. Alena Jakubcová—Matthias J. Pernerstorfer (Don Juan Archiv Wien), odborná spolupráce: Andrea Sommer-Mathis, Bärbel Rudin, Hubert Reitterer, představuje druhé, aktualizované a rozšířené vydání lexikonu. Přináší hesla dramatiků, hudebních skladatelů, libretistů, herců, operních pěvců, tanečníků, loutkářů, divadelních architektů a scénografů, ředitelů i mecenášů a anonymních dramatických děl. Věnuje pozornost jazykově českým, latinským, německým, italským a francouzským divadelní aktivitám na území českých zemí od středověku do počátku národního obrození, dokumentovaným početnými reprodukcemi dobového ikonografického materiálu. Vyjde v roce 2012 ve spolupráci IDU s Nakladatelstvím Rakouské akademie věd.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru