Spolupráce

V rámci rozvoje spolupráce probíhá jak smluvní spolupráce s vybranými organizacemi v ČR i v zahraničí (příprava a realizace rozsáhlejších výzkumných projektů), tak i neformální spolupráce bez smluvního rámce na úrovni jednotlivců a malých kolektivů, zejména při společných projektech a grantech.

Přehled spolupracujících institucí v rámci ČR

  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra divadelní vědy (výuka)
  • Akademie věd ČR, Historický ústav (Biografický slovník českých zemí)
  • ProCulture - výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro kulturu


Přehled zahraničních spolupracujících institucí

  • Don Juan Archiv Wien (Rakousko), projekt: Der 30jährige ABC-Schütz (KČD, Alena Jakubcová)
  • Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung (Rakousko), projekt: Österreichisches  Biographisches Lexikon (KČD, Jitka Ludvová, Eva Šormová)
  • Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte (Rakousko), projekt: německá verze slovníku Starší divadlo v českých zemích. Osobnosti a díla (KČD, Alena Jakubcová)
  • „Windrose“ – Studienstätte Theater-Forschung-Kultur Kiesselbronn (Německo), týž projekt.
  • Socièté International d ´Histoire Comparée du Théâtre, de l´Opéra et du Ballet (Paříž, Francie)

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru