Španělský projekt pro vytvoření sítě kulturních a přirozených "scénářů" spojených se slavnými umělci evropské historie - partnerská výzva

Projekt pořádá veřejná španělská instituce Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira a jedná se o projekt menšího rozsahu, tedy s podporou EU do 200 000 eur. Vítáni jsou uchazeči z oblastí, kde žil evropský slavný umělec, které jsou třeba méně známé. Partneři představí své umělce, budou je propagovat a šířit jejich odkaz a zapojí se do mezinárodní sítě dalších subjektů.  Přihlašovat se lze do října 2016.

Cílem projektu je vytvořit mezinárodní síť kulturních a přírodních míst a odkazů, které se váží k tvorbě známých umělců - tedy nejen v místech, která jsou jim nejčastěji přisuzována. Pochopení vztahu mezi přírodní a urbánní krajinou a autorem je klíčovým prvkem umělecké tvorby a napomůže prohloubení znalostí o i šíření děl evropských umělců, jakož i revitalizaci s nimi souvisejících oblastí, které například figurují v jejich dílech. V neposlední řadě půjde o mobilitu kulturních subjektů a jejich spolupráci i mezinárodní zviditelnění.

Pilotní poznatky a zkušenosti pomůžou rozvinout soubor nejlepší evropské praxe a nové obchodní modely stimulující ekonomický rozvoj sídel a obcí, ke kterým se géniové evropského umění váží životem či dílem.

Bližší informace najdete v přiloženém dokumentu. Hlásit se lze skrze uvedený mail.

Dokument výzvy

belenprados@wonderbrand.esNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru