Španělská organizace hledá partnery z pohraničních oblastí pro projekt kulturního dědictví

Cílem organizace EGTC Duero-Douro je v projektu Europe´s Borers vytvořit síť okolo hmotného a nehmotného dědictví spojující rurální, pohraniční regiony po Evropě. Chce tyto rozličné, místně specifické kulturní fenomény dokumentovat, zpracovat a nejen uchovávat, ale také dále aktivně šířit. Uzávěrka je do listopadu 2016.

Řečené aktivity se zaměří na legendy a příběhy, zvyky, tradiční architekturu, gastronomii a další předměty rozmanitosti kulturního dědictví. Vycházet budou z kontaktu s obyvateli daných oblastí a budou si výsledky dále vzájemně předávat. Mělo by tím býti dojíti aspoň k částečnému zamezení ztrát na poli kulturního dědictví těchto lokalit, zapříčiněných stárnoucí populací, depopulací apod.

Hledají se 3 partneři ze 3 zemí. Podstatné je, že jelikož je projekt založen na sledování kulturních podobností pohraničních oblastí sousedících zemí, potenciální partneři by si měli rovnou vyhledat a oslovit další subjekt sdílející onu hranici, z jiné lokality, ci přímo země.

Dokument výzvyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru