SIBMAS

SIBMAS (Mezinárodní společnost knihoven a muzeí divadelního umění / International Society of Libraries and Museums of the Performing Arts / Société Internationale des Bibliothéques-Musées des Arts du Spectacle)


Mezinárodní organizace SIBMAS byla založena v  roce 1954. Cílem organizace je podporovat stálými mezinárodními kontakty mezi knihovnami, specializovanými muzei a specializovanými dokumentačními a informačními středisky výměnu praktických i teoretických zkušeností, koordinovat akce svých členů a  umožňovat výměny mezi nimi. Každé dva roky pořádá organizace odborné kongresy, jejichž tématy jsou problémy daného oboru.

SIBMAS International: http://www.sibmas.org/

Národní středisko SIBMAS

Ustavující schůze národního střediska SIBMAS se konala 8. 6. 1993  v Divadelním ústavu v Praze. V souladu s posláním mezinárodní organizace SIBMAS sdružuje toto středisko české, moravské a slezské knihovny s  divadelními fondy, muzea s divadelními sbírkami, archivy divadel a  knihovny odborných škol. Hlavním cílem je výměna praktických i  teoretických informací ze všech oblastí práce jednotlivých členů a spolupráce v  rámci národních i nadnárodních projektů. Národní středisko v neposlední řadě plní funkci vědecké oborové základny v oblasti teatrologie v nejširším slova smyslu.

Zasedání národního střediska SIBMAS probíhá zpravidla 2x ročně - na jaře a na podzim. Z každého zasedání je vyhotoven podrobný zápis, který shrnuje obsah jednání i řešené úkoly.

Funkci sekretariátu národního střediska v rámci mezinárodních vztahů plní Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1. Sekretářem národního střediska je Helena Hantáková. Prezidentem národního střediska Sibmas byla v roce 2011 zvolena Sylva Pracná.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru