Setkání platformy pro podporu soudobé vážné hudby

Česká hudební rada zve na setkání platformy pro podporu soudobé vážné hudby, které proběhne 23.8. (14.-17. hod.) v Centru PANT (https://www.centrum-pant.eu/contact/) v Ostravě. Ze setkání by měla vzejít expertní poradní skupina při České hudební radě, která by se věnovala systematicky vybraným tématům. Setkání se koná ve spolupráci s OCNH jako přidružená akce.
 
Vytipované okruhy:
  1.  Aktuální možnosti a podmínky vzdělávání formální i neformální, rezidence, mobilita, stipendia, objednávky souborů.
  2.  Stav odměňování z různých zdrojů.
  3. Podmínky a stav produkce (podpora a kooperace festivalů a koncertních cyklů, možnosti zakázek, nové modely produkce v závislosti na Internetu apod.)
  4. Informační a propagační zázemí a servis
  5. Práce s médii, firmami, publikem
 
V inspiraci modelem přípravy Music Working Group při Evropské komisi navrhujeme postup přípravy:
A/ Vytipujte, prosím,  3 témata, která jsou pro Vás aktuální, máte s nimi zkušenosti, potřebujete je řešit za sebe/organizaci.
B/ rozveďte každé téma do cca 100 slov jakési SWOT. Zaměřte se zejména návrhy možného řešení s odkazy na dobré příklady.
 
Zašlete, prosím, co nejdříve a pokud můžete, účastněte se osobně, nebo vyšlete jiného kompetentního zástupce ze svého okolí.
Diskuse by měla být řízena na základě motivačních krátkých tematických vstupů.
Můžeme uhradit cestovné a Váš aktivní příspěvek.
 
POTVRZENÍ OSOBNÍ ÚČASTI PROSÍM DO 11. SRPNA.
Vytipování témat a komentáře nejsou přímo vázány na Vaši osobní účast.
 
Kontakt:
PhDr. Lenka Dohnalová, PhD.
Česká hudební rada
Institut umění-Divadelní ústav
Celetná 17
110 00 Praha 1
+420 224 809 195
+420 603 584 218


Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru