Seminář pro žadatele o grant na projekty evropské spolupráce (7/9/2015)

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura pořádá seminář pro žadatele o grant v rámci výzvy na podporu Projektů evropské spolupráce s uzávěrkou 7. října 2015. Seminář se koná v pondělí 7. září 2015 od 14 do 16.30 hodin v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1.

Na seminář se laskavě registrujte ve spodní části stránky ZDE.

Kapacita sálu je omezená. Seminář je bezplatný.

Budeme se zabývat koncepcí, hodnotícími kritérii a hodnotícím procesem, projdeme kompletní žádost, povinné přílohy včetně rozpočtu. Seminář je určen pro konkrétní žadatele, kteří hodlají podat žádost a mají tedy projekt již rozpracovaný.

Projekty mohou podávat subjekty z oblasti kulturních a kreativních odvětví, a to ve dvou kategoriích:

Kategorie 1 − Projekty spolupráce menšího rozsahu Projekty této kategorie – zahrnují celkem tři organizace ze tří zemí zapojených do programu a vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem nejméně ve třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura. Žadatel může žádat nejvýše o 200 000 eur, což představuje maximálně 60 % způsobilého rozpočtu.

Kategorie 2 − Projekty spolupráce většího rozsahu Projekty této kategorie – zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v nejméně šesti různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura. Žadatel může žádat o nejvýše 2 miliony eur, což představuje nejvýše 50 % způsobilého rozpočtu.

Maximální délka projektu (období způsobilosti) činí u obou kategorií projektů 48 měsíců.

Veškeré informace a formuláře k výzvě jsou zveřejněny na na https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz 

www.programculture.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru