Seminář "Možnosti mezinárodní kulturní spolupráce" (Brno, 22. 3. 2016)

Česká a slovenská Kancelář Kreativní Evropa – Kultura ve spolupráci s iniciativou Brno Kulturní pořádají seminář pro profesionály z oblasti kulturních a kreativních odvětví, jež se chtějí zapojit do mezinárodních projektů spolupráce, síťování a partnerství a dozvědět se o dalších možnostech podpory kulturních projektů z programů EU. Výměna zkušeností, vznik výstav, přestavení či festivalů se zahraničními partnery přispívají k profesionalizaci kulturních organizací.

22. 3. 2016, 13.00–16.00 v Kabinetu múz, Sukova 4, Brno

PROGRAM:
13.00–13.15 Brno kulturní – aktivity a novinky
13.15–13.30

European Design Stories
(projekt podpořený programem Kreativní Evropa)
www.europeandesignstories.com

13.30–14.15

Program EU Kreativní Evropa
- Projekty evropské spolupráce
- Evropské sítě a platformy
prezentace ke stažení

14.15–14.35 Pauza
14.35–15.00

Další možnosti podpory z EU
prezentace je obsažená v prezentaci ke Kreativní Evropě

15.00–15.20

Přeshraniční spolupráce v Jihomoravském kraji
prezentace ke stažení

15.20–15.30 Aktivity Institutu umění – Divadelního ústavu
(krátkodobá mobilita, rezidence, veletrhy)
15.30–16.00 Diskuze

Seminář je bezplatný. Více o programu na www.kreativnievropa.cz

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa, kultura@kreativnievropa.cz, T 224 809 118Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru