Seminář mladé kritiky na festivalu Nová drama/New Drama 2017 – výzva

Seminář je určený studentům divadelní vědy a dalších příbuzných uměnovědných oborů uměleckých a filozofických fakult v Čechách a na Slovensku.

Studenti se pod odborným vedením českého teatrologa a divadelního teoretika Petra Christova budou věnovat reflexi inscenací hlavního soutěžního programu festivalu. V rámci analýz se budou věnovat širší probematice umělecké kritiky a publicistiky. Účastníci semináře budou zároveň členy studentské poroty, která na závěr festivalu udělí Cenu studentské poroty.

Termín: 9.–13. květen 2017

Zájemci se mohou přihlásit na emailu  E dominika.zatkova@theatre.sk. Součástí přihlášky je krátký životopis a libovolná recenze nebo kritika z oblasti divadla.

Uzávěrka přihlášek: 10. dubna 2017

Počet účastníků je omezený. Účastníci semináře mají zabezpečené volné vstupenky na festivalová představení. Mimobratislavským účastníkům festival uhradí ubytování a cestovní náklady.

Celá výzva: ZDENaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru