Seminář k financování kulturního dědictví (3. 11. 2015, 10.00-15.30, Brno)

Zajímá Vás, jak se žádá o grant z dotačních titulů Evropské unie a dalších donorů? Chcete vědět, jak se zapojit do projektů mezinárodní spolupráce? Rádi byste se seznámili s příklady oceněných projektů? Pokud ano, přijďte na náš seminář, který je určen zástupcům muzeí a galerií, soukromých sbírek, knihoven, archivů, neziskových organizací, církvím, správcům památkových objektů, kulturních center a kaváren.

Po skončení semináře proběhne prohlídka nově otevřené vily Stiassni – Metodického centra moderní architektury. Seminář i prohlídka vily je zdarma.

Kdy: 3. 11. 2015, 10"00-15:30

Kde: Vila Stiassni, Metodické centrum moderní architektury, Hroznová 82/14, Brno (
vstup z ulice Preslova – zastávka MHD Marie Pujmanové)

Program:

Registrace 10:00 – 10:30

I. blok

Úvodní informace 10:30

Operační programy přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, ČR – Bavorsko, ČR – Sasko, ČR – Rakousko, ČR - Slovensko + Programy nadnárodní spolupráce DANUBE, CENTRAL EUROPE, INTERREG EUROPE/ Vladimír Šourek/ 10:30 – 11:15

EHP a Norské fondy/ zástupce Ministerstva financí – Národního kontaktního místa pro EHP a Norské fondy/ 11:15 – 11:45

Kreativní Evropa/ Pavla Hlušičková/ 11:45 – 12:15

 

Přestávka na oběd 12:15 – 13:15

II. blok

Grantové programy Mezinárodního Visegrádského fondu/ Michal Pavlík/ 13:15 – 13:45

Erasmus +/ Petra Ševčíková/ 13:45 – 14:15

Horizont 2020/ Michal Pacvoň/ 14:15 – 14:45 

Prohlídka vily Stiassni/ Petr Svoboda (ředitel Metodického centra moderní architektury)/ 14:45 – 15:30

Těšíme se na setkání s Vámi. Účast na semináři, prosím, potvrďte do 2. 11. na E kreativnievropa@npu.cz.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru