Salon české scénografie 2017 - výzva

Institut umění - Divadelní ústav otevřel výzvu k předkládání přihlášek na Salon České scénografie 2017. Termín pro příjem přihlášek 15.6. 2017.

Salon české scénografie 2017 navazuje na oborovou přehlídku, kterou pořádal Institut umění – Divadelní ústav společně s českým střediskem Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) v minulosti pravidelně, naposledy v letech 2013/2014. Jedná se o výstavu, jíž se mohou zúčastnit jak etablovaní scénografové a kostýmní výtvarníci, tak čerství absolventi či studenti uměleckých oborů. Salon je otevřenou výzvou pro všechny scénografy bez věkového či žánrového omezení (činoherní, hudební i loutkové divadlo, film, televize, site specific a další projekty na pomezí scénického a výtvarného počinu). Salon české scénografie jako takový je v současné době jedinou a největší národní oborovou přehlídkou a platformou pro výměnu intelektuálních, estetických a kulturních podnětů v oblasti současného scénického výtvarnictví. Kromě samotné možnosti prezentovat své dílo jinak než na divadelním jevišti a navázat oborovou komunikaci mimo akademickou půdu, představuje Salon díky svým doprovodným akcím jedinečnou příležitost pro setkání přihlášených a různé diskusní formáty na téma současná česká scénografie a její národní i mezinárodní rozměr.

Datum a místo konání
Salon české scénografie 2017 je plánován ve dvou výstavních termínech: Praha listopad/prosinec 2017, Brno, květen/červen 2018. Salon české scénografie 2017 se uskuteční v poločase mezi 13. a 14. ročníkem mezinárodní výstavy Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, a je tedy chápán jako oborová reflexe nejnovějších trendů v oblasti scénického výtvarnictví a zároveň jako svého druhu inventura české scénografie před dalším ročníkem PQ. Salon české scénografie 2017 je otevřen scénografům jakékoli národnosti a státní příslušnosti tvořícím pro divadla v České republice nebo scénografům české národnosti tvořícím pro zahraniční divadla pro divadla v ČR v období 2014-2017. Po výstavních termínech v ČR se uvažuje i o prezentaci v zahraničí. 

Podmínky účasti

1) Odeslání řádně vyplněné přihlášky do 15. června 2017. Přihlášku je nutno vyplnit online na níže uvedeném odkazu.
Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí díla nebo přijetí pouze části navrhované prezentace bez udání důvodu (především z důvodu technických a/nebo prostorových a/nebo autorskoprávních omezení).

2) Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi vystavujícím a pořadatelem a doručení děl určených k výstavě sjednaných ve Smlouvě o výpůjčce v určeném termínu a na určené místo v Praze nebo v Brně.

3) Souhlas s vystavením děl v obou výstavních termínech v roce 2017 a jejich zařazením do PR aktivit souvisejících se Salonem české scénografie 2017.

Příhláška zde:
https://form.jotformeu.com/63495941856370

Kontakt pro případné dotazy:
Martina Pecková Černá
martina.peckova-cerna@divadlo.cz
Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1 
Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru