Revize knihovních fondů

Vážení čtenáři a uživatelé knihovny Divadelního ústavu,

v souladu se zněním zákona č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí vyhlášky č. 88/2002 Sb. je knihovna Divadelního ústavu povinna provést generální revizi knihovních fondů. Revize proběhne v knihovně Divadelního ústavu od července 2016 do října 2016. 

Doba revize (červenec – říjen 2016) byla naplánována podle délky trvání předchozích revizí a vychází z personálních a prostorových možností knihovny DÚ. V případě, že se podaří revizi ukončit dříve, otevře knihovna své fondy před plánovaným termínem. Aktuální informace najdete na našem webu.

V době generální revize bude veřejnosti k dispozici pouze studovna časopisů v 1. patře. Studovna bude otevřená ve stejné době jako studovna dokumentace a bibliografie. Mimo jiné zde bude probíhat i registrace nových uživatelů. Ostatní fondy knihovny budou v době revize nedostupné.

Nezbytným předpokladem účinnosti a komplexnosti generální revize fondů je shromáždění co největšího objemu fondu zpět do knihovny.  Prakticky to znamená vrácení co největšího procenta realizovaných výpůjček.  

Absenční půjčování na dobu 1 měsíce bude ukončeno v pondělí 30. 5. 2016.

Ve dnech 1. 6. 2016 – 30. 6. 2016 budou všechny fondy knihovny k dispozici pouze k prezenčnímu studiu. V termínu od 1. 6. do 30. 6. bude možné vracet knihy i mimo výpůjční dny. 

Otvírací doba ve studovně časopisů se v červnu 2016 rozšíří o jeden den – úterý od 9.00 do 16.00 a tím pro vás prodloužíme možnou dobu prezenčního studia materiálů.

Doba, po kterou bude omezen provoz knihovny v průběhu generální revize, bude zohledněna adekvátním prodloužením platnosti registračního poplatku.

Věříme, že i díky vašemu pochopení, se nám podaří nezbytnou revizi realizovat v daném termínu a knihovna vám opět začne sloužit v listopadu 2016.

Vzhledem k průběhu revize bude plný provoz knihovny a audiotéky zahájen již 10. října 2016.

 

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru