Registrace pro diváky na konferenci Porézní hranice byla zahájena!

Nezmeškejte příležitost oslavit s námi jubilejní výročí největšího světového festivalu scénografie a divadelního prostoru Pražské Quadriennale, které zve své příznivce na nespočet akcí, setkání a performancí, které se v průběhu roku 2017 odehrají.

Oslavy padesátiletého výročí vyvrcholí na podzimním mezinárodním setkání kurátorů a scénografů, které se odehraje od 12. do 14. října 2017 v Praze. Symposium, které se příznačně nazývá Porézní hranice, proběhne v prostoru Federálního shromáždění, jež v době komunistické éry pomyslně tvořilo politické blokády, barikády a především neprostupné hranice mezi utlačovanou československou společností. Prostor, jenž je dnes symbolem komunistického útlaku, se po sametové revoluci stal chrámem svobody, neboť zde vzniklo sídlo rádia Svobodná Evropa.

Nabitý program na podzimním symposiu

Pražské Quadrenniale vyzvalo kurátory, divadelní profesionály, scénografy, pedagogy a teoretiky z celého světa, aby se na podzimním sympoziu podělili o své myšlenky a názory osvojených národních hodnot a identit. Chceme se též zamyslet nad vývojem kurátorských záměrů současných bienále, trienále a quadriennale. Čím se od sebe liší a co je naopak přibližuje. Co v současné době obnáší příprava národních výstav v kontextu mezinárodního setkání a co pojem „národní výstava“ v dnešní době vlastně znamená? Toto jsou dotazy, které si budeme v rámci prezentací a diskusí též klást.

Žijeme v neustále se měnícím světě, kde jsou nejen naše životní přístupy ovlivněny tématem „hranic“. V mnohých částech světa dochází ke zvýšenému napětí mezi lokálním a globálním vývojem, které v nás vzbuzuje spousty otázek týkající se identity nás samotných a společnosti jako celku. S otázkami hranic se neustále potýkáme i v samotné scénografické tvorbě, kde rozhraní mezi skutečností a imaginací ztrácí ostrost, a vytváření nových zážitků daleko za hranicí denní reality jsou hlavní náplní této profese.

V průběhu sympozia rovněž vzpomeneme na posledních 5 dekád této světové výstavy a nahlédneme exkluzivně do míst, kde se odehraje následující 14. ročník Pražského Quadriennale.

Chcete se divácky zúčastnit podzimního sympozia Porézní hranice? Vyplňte náš předregistrační formulář ZDE do 30. 9. 2017. Registrační poplatek 10 EUR/250 CZK zahrnuje vstup na všechny přednášky a akce sympozia, materiály pro účastníky, občerstvení, vstup na společenskou party. Poplatek je splatný při registraci na místě.

Místo konání:

Nová budova Národního muzea – Federální shromáždění
Vinohradská 1
110 00 Praha 1

Případné dotazy zasílejte na e-mail: marie.kasparova@pq.cz. Více informací o registraci, přednášejících i programu najdete na webu www.pq.cz.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru