Publikace Viktor Kronbauer: Divadelní fotografie získala Cenu Divadelních novin

Křest publikace Viktor Kronbauer: Divadelní fotografie_foto_Adéla Vosičková
Křest publikace Viktor Kronbauer: Divadelní fotografie_foto_Adéla Vosičková

Publikace Institutu umění  Divadelního ústavu Viktor Kronbauer: Divadelní fotografie získala Cenu Divadelních novin v kategorii Publikační počin v oblasti divadla.

Kniha je koncipována jako cesta, kterou Viktor Kronbauer procházel během svého profesního vývoje a zároveň demonstruje posun v pojetí divadelní fotografie, v němž se zrcadlí proměna divadelní estetiky od počátku osmdesátých let po současnost. Fotografie z divadelních inscenací (například Národního divadla, Divadla Na zábradlí, Divadla Komedie, brněnského Divadla Husa na provázku), alternativních performancí (Divadla Continuo nebo Farmy v jeskyni) či site specific projektů realizovaných Miroslavem Bambuškem, jež tvoří hlavní část knihy, jsou uvozeny snímky ze studií, volné tvorby a především fotografickými portréty, které přinášejí citlivý pohled na osobnosti, podílející se v toku času na dění v divadle a dalších uměleckých disciplínách. Vedle Václava Havla zde najdeme například Jana Grossmana, Miroslava Horníčka, Emila Viklického, Jana Třísku, Ivana M. Jirouse, ze zahraničních tvůrců pak George Taboriho, Jurije Ljubimova, Gerta Vosse, Marka Ravenhilla a další. Z portrétních fotografií zaujmou zejména snímky umělců ze světa hudby, v němž se fotograf dlouhou dobu pohyboval, a dovedl tak vystihnout specifické rysy jednotlivých individualit (mimo jiné Václava Neumanna, Herberta von Karajana a Gidona Kremera). Jsou zde obsaženy rovněž fotografie oceněné v mezinárodní soutěži Triennale v Novém Sadu (například ze Shakespearova Richarda III. v režii Vladimíra Morávka nebo z legendární inscenace Schlachten! režiséra Luka Percevala).

Záměrem redaktorky knihy Denisy Šťastné bylo nejen dát Kronbauerovým fotografiím širší platformu obsáhlé reprezentativní publikace, která by ukázala jeho tvorbu ve vší komplexnosti a rovněž v kontextu mezinárodního divadelního dění, ale také vyprovokovat zájem o obor divadelní fotografie, který je neprávem opomíjen. Publikace obsahuje vedle Kronbauerových komentářů, týkajících se hlavních biografických milníků a vzpomínek na jednotlivé umělce, také krátké texty tří teatrologů. Ondřej Černý, který stál za realizací monografie Jaroslava Krejčího, se zamýšlí nad vztahem divadelní fotografie a scénické reality, Eva Stehlíková vtipně vystihuje esejistickou formou specifikum Kronbauerova umění zachytit nezachytitelné a konečně Vlasta Smoláková, která spolupracovala jako kurátorka na četných Kronbauerových výstavách, podává plastické svědectví o fotografově metodě „v akci“. Kromě Viktora Kronbauera a Denisy Šťastné se na konečném výběru fotografií podílel grafik knihy Karel Aubrecht, který díky svému citlivému přístupu a dlouhodobé, zevrubné znalosti divadelního dění dokázal po vizuální stránce spoluvytvořit knihu, jež plně respektuje uměleckou suverenitu jednotlivých fotografií a zároveň vystihuje rytmus vzájemného vztahu mezi nimi. 

Redaktorkou publikace je Denisa Šťastná, autorem grafického řešení Karel Aubrecht. Autory doprovodných textů jsou Viktor Kronbauer, Ondřej Černý, Eva Stehlíková a Vlasta Smoláková.
Kniha má 408 stran a je v česko-anglické verzi.

Knihu je možné zakoupit na e-shopu Prospero.

  
Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru