Publikace Towards more efficient financial ecosystems ke stažení

Najdete zde popis inovativních nástrojů pro zprostředkování přístupu k financování pro kulturní a kreativní sektor, metody koordinace pracovní skupiny odborníků z členským zemí EU a další. Dokument obsahuje report o dobré praxi i shrnutí.

Publikace z roku 2016 pochází od Evropské komise. Kulturně-kreativní průmysly sice vykazují jeden z nejrychlejších růstů vůbec, ale také čelí obtížím pokud jde o přístup k financování, což je mnohdy zbytečně brzdí. Jejich specifický charakter často nedovoluje užít tradičních postupů ve fundraisingu a finanční společnosti jejich unikátnosti rozumí jen částečně. Tím výčet potíží nekončí. Tato zpráva se se všemi v úvodu popsanými výzvami potýká na pozadí inovativních schémat financování. Dopomáhá tomu soubor 32 úspěšných příkladů organizací, které zvládly náležitě implementovat inovativní financování.

W: http://bookshop.europa.eu/en/towards-more-efficient-financial-ecosystems-pbNC0416092/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B000023R_bpTb;sid=W40Ok8jhAXoOk54FRUiQNKrEXF4IQGoiJ90=?CatalogCategoryID=ANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5LNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru