Publikace

V rámci projektu vyšly tyto publikace:

Eva Žáková a kolektiv: Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, II. svazek - Stav, potřeby a trendyInstitut umění - Divadelní ústav, 2015 

Eva Žáková, Pavel Bednář a kolektiv: Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, I. svazek - Vymezení, kvantitativní mapování a strategické dokumenty, Institut umění - Divadelní ústav, 2015 

Pavla Petrová: Podpora internacionalizace a exportu kulturních a kreativních průmyslů v ČR, Institut umění - Divadelní ústav, 2016

Daniela Machová, Jana Návratová: Taneční studia – Struktura a rysy v rámci taneční podnikatelské komunity, Institut umění - Divadelní ústav, 2016

Marcel Kraus, Michal Petkov, Zbyněk Růžička: Výzkum a vývoj v kulturních a kreativních odvětvích, Institut umění - Divadelní ústav, 2015

Marcel Kraus, Eva Žáková: Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných zemích Evropské unie -  Vymezení, ekonomický přínos, strategická podpora, květen 2014

Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II, Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2013, ISBN 978-80-7008-274-4

Naše národní identita v reflexi uměleckých oborů a kreativních oblastí  - odraz české identity v umění, v kulturních a kreativních průmyslech, Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2013, ISBN 978-80-7008-316-1

Blanka Marková, Michaela Žarošská, Eva Žáková: Podpora kultury z Evropské unie, Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2012, ISBN 978-80-7008-285-0

Jak strategicky využívat evropské podpůrné programy včetně strukturálních fondů – český překlad strategické příručky Expertní pracovní skupiny členských států EU, Otevřené metody koordinace pro kulturní a kreativní průmysly, 2012

Marcel Kraus: Kulturní a kreativní průmysly v Německu - Národohospodářský význam, struktura a způsob podpory kulturních a kreativních odvětví, Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2012,  ISBN 978-80-7008-025-2

Marcel Kraus: Kreativní průmysl v Rakousku, Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2012, ISBN 978-80-7008-282-9

Sborník odborných příspěvků z konference Kreativita a inovace ve městech a regionech České republiky 2. - 3 . května 2011, Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2011, ISBN 978-80-7008-273-7

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru