Provolání k Mezinárodnímu dni tance 2016

Vize tance ve spolupráci s Národním divadlem, Českou televizí a dalšími partnery připravují oslavy Mezinárodního dne tance v České republice. V pátek 29. dubna se Česko rozhoupe ve společném rytmu s celým světem a připomene si krásu, radost a energii, kterou tanec přináší.

K oslavám Mezinárodního dne tance se každoročně připojují desítky měst v České republice. V roce 2015 jich slavilo 33. Tanec v den oslav oživí náměstí, parky, nádraží, speciální program připravují taneční studia, školy i divadla. Zapojují se jak profesionální, tak amatérské soubory, studenti tance, taneční nadšenci i kolemjdoucí bez ohledu na věk. Slaví se napříč tanečními styly od baletu, přes současný tanec, nový cirkus až po hip-hop, street dance, tango nebo swing.

Autorem letošního provolání k Mezinárodnímu dni divadla je samoanský choreograf, výtvarník a režisér Salã Lemi PONIFASIO, bude prostřednictvím nejvýznamnější světové divadelní organizace ITI / International Theatre Institute - Mezinárodní divadelní ústav/ čteno 29. dubna v divadlech celého světa.

 

POSELSTVÍ  K  MEZINÁRODNÍMU DNI TANCE:  29. dubna 2016   

Salã Lemi PONIFASIO, překlad Helena Albertová

MODLITBA

Dotýkej se vesmíru

Zdroje našeho božství

Jenž ozařuje

Tváře našich předků

A my můžeme spatřit naše děti

 

Rozpínajíc se do výše, šíře i hloubky

Vše spojuje

v našich tělech a kostech

A paměti

 

Země se otáčí

Lidstvo je ve velkém pohybu

Želvy se srocují v tiché přípravě

Srdce je poraněné

 

Tanec ať stane se

Pohybem lásky

Pohybem spravedlnosti

Světlem pravdy

 

Více informací o Provolání k Mezinárodnímu dni tance a jeho autorovi si stáhněte zde.

Více informací k programu oslav Mezinárodního dne tance stáhněte zde.

 

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru