Proběhne ukázková konference Kreativní Evropy: Culture in the Spotlight (Brusel, Belgie)

Jde o zásadní, předváděcí událost pořádanou Evropskou komisí, která ukáže výsledky a úspěchy podpořených projektů. Konat se bude 27. října 2016 v Bruselu.

Program Kreativní Evropa tak po již tříleté implementaci dostane prostor pro představení svých podstatných výsledků. V současnosti se finalizuje řada důležitých projektů a načasování konference je ideální k tomu, aby mohla ukázat na probíhající i již zdárně završené projekty.

V bruselském Bozaru se 27. října 2016 sejdou projektoví koordinátoři, zapojení účastníci projektů a příjemci podpory, umělci a tvůrci politik, strategických koncepcí apod., aby spolu vzájemně sdíleli své zkušenosti s Kreativní Evropou - co se naučili, čeho dosáhli, s jakými výzvami se potýkali, jaké dopady měla Kreativní Evropa na vlastní umělecké dráhy, jak přesně se umělci a další zapojili do projektů a proč, a tak dále.

Na pozadí potvrzených a reálných výsledků Kreativní Evropy pak proběhnou další diskuse. Konference má ilustrovat, jak se strategické, programové priority konkretizují skrze kreativní procesy, mezinárodní partnerství a vůbec zapojené lidi.

Na webu níže uvedeném najdete další podrobnosti, včetně témat, řečníků či odkazů na platformy sociálních médií.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/showcase-conferenceNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru