Proběhlo setkání projektů EU podporujících integraci uprchlíků a migrantů

Konalo se poprvé, a to v Bruselu. Zúčastnilo se ho na 50 organizací ze 17 evropských zemí. Jednalo se o projekty vybrané v roce 2016 v rámci výzvy Kreativní Evropy pro podporu integrace uprchlíků a výzvy Erasmus+ pro sociální inkluzi.

Celkem bude ze zmíněných iniciativ podpořeno 12 kulturních, 27 vzdělávacích projektů a 7 orientovaných na mládež. Tyto projekty sdílí podobné výzvy, problémy a cíle. Také sdílí přesvědčení, že je možné napomoci sociální inkluzi marginalizovaných skupin, uprchlíků a migrantů a zlepšit tak vzájemné porozumění tomu, co v dnešní Evropě znamená diverzita.

Setkání bylo příležitostí pro výměnu zkušeností a networking projektů z různých zemí, i prohloubení porozumění širšímu strategickému rámci na evropské úrovni. Zástupci Evropské komise mimo jiné představili, co EU v různých oblastech činí pro podporu uprchlíků a igrantů. Týkalo se to těchto: vzdělávání, mládeže, sportu a kultury ; migrace a vnitřních záležitostí ; zaměstnanosti ; a výzkumu.

Kreativní Evropa v tomto ohledu financuje 12 projektů, čítajíc dohromady 62 organizací z 20 zemí. Týká se to kupříkladu tvůrčího psaní, nakladatelství, knihoven a muzeí, tance, hudby, divadla, digitálního umění, filmu, grafiky, malby, kresby a fotografie. Řada projektů se zaměřuje na vyprávění příběhů uprchlíků, další na sdílení jejich zkušeností s hostitelskými komunitami. Spojuje je touha pro mezikulturním dialogu a pěstování tolerance a respektu.

Všech 12 projektů je dále představeno skrze krátké videorozhovory. Ke zhlédnutí jsou k dispozici na původním odkazu níže přiloženém.

W (zpráva a rozhovory) https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20170309-what-can-culture-do-social-inclusion-migrants-and-refugees_en

FB https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU/Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru