Přirozené klastry v oblastech KKP v ČR

Přirozené klastry v oblastech  kulturních a kreativních průmyslů v České republice – specializovaná mapa s odborným obsahem

Tento soubor specializovaných map z oblasti KKP prezentuje geografická seskupení ekonomických subjektů v ČR podle jednotlivých odvětví KKP. Zároveň může sloužit jako základ pro vytváření a podporu klastrových iniciativ v KKP, následně přetvořených do podoby klastrových organizací coby nejvyšší úrovně systémově řízené spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru.

Soubor specializovaných map zobrazuje infrastruktury jednotlivých oblastí:

Vymezení přirozených regionálních a urbánních klastrů v oblastech kulturních a kreativních průmyslů

Seskupení obcí ČR podle zastoupení oblastí kulturních a kreativních průmyslů

Vymezení přirozených regionálních a urbánních klastrů v oblastech podpůrných a navazujících odvětví

Otevřít aplikaci v samostatném okně

V horní části aplikace je menu pro zobrazení různých souborů specializovaných map:

  1. Česká republika - zde jsou zobrazeny mapy z výstupu Přirozené klastry v oblastech kulturních a kreativních průmyslů v ČR (P. Bednář, T. Raabová, E. Žáková)
  2. Brno - zde jsou zobrazeny mapy z výstupu Kulturní a kreativní průmysly v Brně a Ostravě (I. Ivan, T. Raabová, O. Slach, E. Žáková)
  3. Ostrava - zde jsou zobrazeny mapy z výstupu Kulturní a kreativní průmysly v Brně a Ostravě (I. Ivan, T. Raabová, O. Slach, E. Žáková)
  4. Všechny mapy - záložka umožňuje zobrazit jakoukoli mapu ze všech ostatních záložek

V navigaci v levé části aplikace je vždy potřeba zvolit jednu, případně více map (zaškrtnout Viditelnost).

V případě zakliknutí zobrazení (viditelnosti) u více map se tyto mapy překrývají a v základním nastavení je vidět vždy jen jedna.

Pro zobrazení více překryvných vrstev map je potřeba navolit intenzitu průhlednosti u každé mapy pomocí vodorovného posuvného jezdce.

Legenda ke každé mapě se zobrazuje v pravém horním rohu aplikace.

 

 


Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru