Přírodovědné muzeum Bělehrad hledá partnery k projektu dědictví, zemědělství, biodiverzity a kreativních průmyslů - výzva

Projekt ponese název Muzeum na dvorku: původní flora v Evropě. Je založen na interdisciplinárním přístupu spojujícím kulturu, biologii, agrikulturu, ekonomiku, etnologii atd. Má vzniknout nový byznys model i program výstav, konferencí, přednášek atd. Mimo jiné se hledá i organizace coby vedoucí partner. Uzávěrka 1. 11. 2017.

Ideálními partnery jsou muzea, společnosti pracující s kulturním dědictvím, v kreativních průmyslech, pracují s publikem a jiné. Partneři z evropských zemí se skrze umělecké a vzdělávací aktivity zaměří na téma prezervace původních a tradičních druhů nejen ovoce, ale i zeleniny či obilovin, ve vztahu k specifikům jejich pěstování, zpracování a vůbec k osobním příběhům místních obyvatel. Zásadním bodem bude vytvoření onoho muzea na dvorku a práce s místní populací a zúčastněnost obyvatel na projektu, výzkumu.

Dokument výzvy

T +381 11 3442 147, 3442 149

M +381 63 10 11 949

E aleksandra.savic@nhmbeo.rs 

W www.nhmbeo.rsNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru