PŘÍLEŽITOSTI PRO KNIHOVNY: Digitalizace, kulturní a kreativní průmysly, práce s publikem (seminář)

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář Příležitosti pro kreativní knihovny dne 16. června v Klementinu, učebna č. 210, začátek v 10.00 hod.

Institut umění - Divadelní ústav, státní příspěvková organizace Ministerstva kultury, se problematikou kulturních a kreativních průmyslů zabývá od roku 2007, kdy byl zahájen projekt Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR. V současné dobé Institut umění řeší další výzkumný projekt s názvem Mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v ČR, jehož ukončení je plánováno v roce 2015. Jako jediný projekt takového rozsahu v České republice má za cíl především získat informace o stavu jednotlivých kulturních a kreativních odvětví v České republice a nastavit  metodiku jejich mapování...

Zapojí se knihovny do kreativních průmyslů?
Nabídnou svůj potenciál pro společenský rozvoj?
Budeme mapovat kreativní aktivity v knihovnách?

Program ke stažení zde.

Více ke kulturním a kreativním průmyslům na www.kreativnicesko.cz

Kontakt a registrace: Roman Giebisch, Národní knihovna ČR, T 221 663 333, E roman.giebisch@nkp.cz

www.nkp.cz

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru