Přednáška Fundraising a projektové řízení (31. 10., Praha)

Zveme vás na přednášku Akademie Institutu umění na téma Fundraising a projektové řízení, která se uskuteční 31. 10. 2016 v Centru současného umění DOX. Přednášet budou zkušení lektoři Irena Swiecicki a Dana Hague, na přednáškový blok poté naváže panelová diskuze.

Fundraising a projektové řízení
9.00–9.30

registrace

9.30–11.00

přednáška
Dana Hague: Projektové řízení – úspěšné projekty

11.30–13.00

přednáška
Irena Swiecicki: Fundraising

13.30–15.00

příklady z praxe, panelová diskuze, moderuje Irena Swiecicki

Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Účastnický poplatek: 200 Kč (studenti 150 Kč)

Pro účast se registrujte zde.

 

Dana Hague: Projektové řízení úspěšné projekty

Projekty – velké, malé, lokální, regionální, evropské – jsou všude kolem nás. Projektem může být konference, festival, knižní sbírka, může trvat měsíc nebo rok, zahrnovat dvacet nebo třeba dvacet tisíc lidí. Je to právě rozmanitost projektů, která vyžaduje pevný rámec, aby se všechny nitky nakonec spojily do úspěšného konce. Úspěch projektu ovlivňuje celá řada kontrolovatelných i nekontrolovatelných faktorů. Těžko můžeme ovlivnit, jestli nám onemocní hlavní hvězda programu – nicméně se na takovou eventualitu můžeme připravit. A právě tomu napomáhá metodologie projektového řízení pomocí nástrojů, jako jsou projektový plán, analýza rizik nebo kritická cesta v harmonogramu. Co je ale nejdůležitější pro úspěšné dokončení projektu, je definovat si, co je úspěch – a úspěchem by nemělo být odfajfkované políčko „splněno“, ale nějaká hodnota. Ta není sice vždy zjevná, zato dokáže dát celému projektu smysl. Cílem přednášky není výuka metodologie, ale spíš ukázka toho, proč přistupovat k projektům systematicky a proč plánování není jen fáze, na kterou stejně nikdy není čas, ale která má rozhodující vliv na to, jestli projekt bude nebo nebude úspěšný.

Dana Hague je lektorkou manažerských dovedností a spolupracuje také s University of New York in Prague a s Anglo-American College, kde přednáší témata spojená s rozvojem organizací na úrovni BBA a MBA. Dana v minulosti pracovala pro dvě Fortune 50 společnosti v Praze, Bruselu a Singapuru, především na pozici projektové a programové manažerky na mnoha regionálních i globálních projektech, a projektové řízení vyučovala jako interní trenérka. S projekty v oblasti kultury se Dana seznámila díky Pražskému Quadriennale a Institutu umění – Divadelnímu ústavu, kde vedla jedny ze svých nejzajímavějších školení v oblasti projektového řízení.

Irena Swiecicki: Fundraising

Získáte informace o možných finančních zdrojích pro vaše kulturní organizace a umělecké projekty. Naučíte se, jaká jsou specifika jednotlivých zdrojů a jak se dá fundraising naplánovat. Přednáška také představí fungování jiných neziskových organizací a pokusí se na praktických příkladech ukázat, proč jsou některé z nich ve fundraisingu úspěšnější než jiné.

Irena Swiecicki pracovala po absolvování činoherní režie jako režisérka v Činoherním studiu, v Divadle Komedie, Alfrédovi ve dvoře, spoluzakládala NoD, vytvořila divadelní dramaturgii do stále fungujícího TEATRO.XY, dnes pod názvem Teatro NoD. Od roku 2003 pracuje jako nezávislá lektorka, konzultantka a koučka. Proškolila více než 15 000 osob v celé ČR i v zahraničí. Vytvořila řadu strategických a fundraisingových plánů pro neziskové a příspěvkové organizace, napsala desítky úspěšných projektů včetně programu Evropské unie Culture 2000. Několik významných neziskových organizací strategicky provází dlouhodobě. Vede společnost TARA, o. p. s., která s projektem Paramita a další desítkou lektorů školí především neziskový sektor. Založila obchod na podporu Tibeťanů v exilu TARA-Tibet.

Pozvánku na další přednášky Akademie Institutu umění naleznete zde.

Kontakt: Táňa Švehlová, Institut umění, E tana.svehlova@divadlo.cz, T 734 445 137

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru