Předběžný výběr pamětihodností pro Označení „Evropské dědictví“ (EHL) zahájen

Ve smyslu článku 10 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011 EU ze dne 16. listopadu 2011, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení „Evropské dědictví“, Ministerstvo kultury přijímá návrhy pro předběžný výběr pamětihodností na národní úrovni pro rok 2015.

Přihlášky vyplněné dle Pokynů pro pamětihodnosti ucházející se o získání označení „Evropské dědictví“ zasílejte v tištěné i elektronické formě do 30. listopadu 2014 na adresu:

Ministerstvo kultury

samostatné oddělení EU

Maltézské náměstí 1

118 11 Praha 1

e-mail: jaromira.mizerova@mkcr.cz

email: zdenek.prihoda@mkcr.cz

Formuláře přihlášek v české a anglické verzi a Pokyny pro pamětihodnosti ucházející se o získání označení „Evropské dědictví“ jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva kultury v části Ministerstvo – Evropská unie – označení Evropské dědictví:

http://www.mkcr.cz/cz/evropska-unie/informace-o-oznaceni-evropske-dedictvi-180629/Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru