PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ vyhlášení 2. otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant na financování individuálních projektů z EHP fondů 2009 – 2014 v rámci Programu CZ06

V zájmu dobré informovanosti zájemců o grant Vám zasíláme, se souhlasem Zprostředkovatele programu (Ministerstvo financí), níže uvedené předběžné oznámení na vyhlášení:

a) 2. otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant na financování individuálních projektů z EHP fondů 2009 – 2014 v rámci Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ – Programové oblasti č. 17 (PO17) „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví.

b) Výzvy k předkládání žádostí o účast na setkání s partnery z donorských států v Norsku (Oslo, listopad 2014)

Oficiální vyhlášení výzev (v platném znění) se předpokládá dne 23.10.2014. V rámci grantové podpory budoucích projektů očekáváme - v souladu s Memorandem o porozumění, Programem CZ06 a vlastními výzvami – navázání a prohloubení spolupráce mezi příjemci grantů a jejich relevantními partnery ze zemí poskytujících podporu.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na seminář pro žadatele, na kterém budete informováni o způsobu podání žádostí. Seminář se bude konat dne 24.10.2014 v 9.00 hod. na MK ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1. Potvrzení účasti na semináři zasílejte e-mailem nejpozději do 20.10.2014 na adresu jan.hrdlicka@mkcr.cz, v e-mailu uveďte jméno a adresu žadatele, jméno, telefon a e-mail osoby, která se za žadatele bude semináře účastnit. Upozorňujeme, že za jednoho žadatele se může účastnit jedna osoba. Přihlašovací e-maily budou akceptovány do naplnění kapacity semináře.

Zde naleznete Předběžné oznámení , které je rovněž k dispozici  na www.norskefondy.cz

Ing. Vladimír Študent   T:  + 420 257 085 517   M: + 420 724 321 334   E:  vladimir.student@mkcr.cz

Ing. Radek Bouška   T:  + 420 257 085 529   M: + 420 725 749 920   E:  radek.bouska@mkcr.cz

Ing. Jan Hrdlička   T:  + 420 257 085 536   M: + 420 702 010 459   E:  jan.hrdlicka@mkcr.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru