Pražské sympozium o současných divadelních textech zahájí francouzský teatrolog P. Pavis

Katedra teorie a kritiky DAMU zve na mezinárodní sympozium Současný divadelní text mezi dramatickými a post-dramatickými tendencemi, jež se uskuteční ve dnech 25. a 26. června 2015 ve Studiu TON HAMU (Malostranské nám. 13, Praha 1). Během dvou dnů se teatrologové i divadelní praktici zaměří na fenomén současného psaní pro divadlo a jeho teoretickou, praktickou i překladovou problematiku. Sympozia se zúčastní také významní hosté ze zahraničí – mimo jiné rakouská germanistka a teatroložka Pia Janke či francouzský teatrolog Patrice Pavis.

Sympozium Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi je rozděleno do několika bloků. První den, čtvrtek 25. 6., je věnován současnému divadelnímu textu v jednotlivých evropských zemích. V dopolední části přednesou zahraniční hosté z Francie, Rakouska, Polska a Itálie referáty o podobách současného psaní pro divadlo v různých evropských kulturách. Zahraniční účastníky doplní přednáška teatroložky Lenky Jungmannové, která poreferuje o vývoji českého divadelního textu po roce 2000. Odpolední část je věnována moderované diskusi všech zúčastněných odborníků. Jazykem prvního dne sympozia je angličtina.

Druhý den, pátek 26. 6., je rozdělen do dvou samostatných částí. Dopolední část bude reflektovat zkušenosti českých divadelních tvůrců se současnými texty pro divadlo a jejich názory na proměnu divadelního textu obecně. U kulatého stolu se tak sejdou režiséři Marián Amsler a Katharina Schmitt, dramaturg Vladimír Čepek či dramatik Roman Sikora. Formou kulatého stolu proběhne i odpolední debata významných českých překladatelů současných divadelních textů. Překladatelské diskuse se mimo jiných zúčastní Barbora Schnelle, Jan Hančil a Tereza Krčálová. Jazykem druhého dne sympozia je čeština.

Sympozium Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi organizuje Katedra teorie a kritiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a koná se ve Studiu TON Hudební a taneční fakulty AMU (Malostranské náměstí 13, Praha 1).

Program sympozia:


Čtvrtek, 25. 6.

10-13

Tendence evropské dramatiky v letech 2000-2015

Přednášející hosté (v angličtině)

Patrice Pavis (Francie)                 Proč nedokážu psát post-dramatické texty?

Davide Carnevali (Itálie)               Existuje post-dramatické drama?
O fabuli a zobrazování světa

Piotr Olkusz (Polsko)                   Zapomenuté umění interpretace?

Lenka Jungmannová (ČR)             České nové drama

Teresa Kovacs (Rakousko)            Mezi Elfriede Jelinek a Ewaldem Palmetshoferem:
Sedimentace, ohraničení a překryvy dramatických útvarů v současném německojazyčném divadle

14,30-17

Současné divadelní texty: od diagnózy k prognóze

Panelová diskuse s hosty sympozia (v angličtině)

Moderují: Jan Jiřík a Daniela Jobertová


Pátek, 26. 6.

10-12,30

Současný divadelní text ve světle reflektorů: přístupy, názory, zkušenosti

Kulatý stůl s českými divadelními tvůrci (v češtině)

Hosté:          Marián Amsler, Lenka Kolihová-Havlíková, Katharina Schmitt,
Renata Venclová, Roman Sikora, Vladimír Čepek

Moderují: Kateřina Bohadlová a Martina Schlegelová

13,30-15,30

Překlad ve stínu originálu: úskalí a výzvy překladu současného divadelního textu

Kulatý stůl s českými překladateli (v češtině)

Hosté:          Tereza Krčálová, Kateřina Neveu, Jan Hančil, Tereza Sieglová,
Kateřina Bohadlová, Barbora Schnelle.

Moderují: Zuzana Augustová a Marcela Magdová


Místo konání:

Studio TON Hudební a taneční fakulty AMU
Malostranské náměstí 13, 118 00, Praha 1

Organizační tým:

doc. Daniela Jobertová, PhD., PhDr. Zuzana Augustová, PhD., Mgr. Jan Jiřík, PhD., Mgr. Kateřina Bohadlová, PhD., MgA. Martina Schlegelová, PhD., Mgr. Marcela Magdová, MgA. Vít Pokorný

Partneři sympozia:

Institut umění - Divadelní ústav
Francouzský institut v Praze
Italský kulturní institut v Praze
Rakouské kulturní fórum v Praze
Pražské Quadriennale
Výzkumná platforma Elfriede Jelinek: Texty – kontexty – recepce, Univerzita VídeňNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru