Pražské Quadriennale obdrželo prestižní evropskou cenu EFFE 2015-2016!

Mezinárodní porota v čele s předsedou Vincentem Baudrillerem (ředitel Théâtre Vidy) ocenila Pražské Quadriennale prestižní cenou EFFE jako jeden z 12 nejprogresivnějších evropských festivalů tohoto roku. Pražské Quadriennale se prosadilo navzdory tvrdé konkurenci - porota vybírala ze 760 festivalů z 31 zemí, mezi kterými nechyběly jak mezinárodně etablované festivaly, tak lokální “akce", které jsou známé hlavně insiderům. Při rozhodování se zohledňovala zejména umělecká koncepce, inovativnost festivalu, mezinárodní přesah, společenský význam a dlouhodobou udržitelnost.

Porota ve svém zdůvodnění uvádí:
"Dalším pozoruhodným mezinárodním setkáním je Pražské Quadriennale, které má v oblasti scénografie zcela zásadní význam. Extrémně důležitou součástí akce jsou programy pro studenty a mladé profesionály, díky kterým je Quadriennale živou akcí, kde se definuje budoucnost oboru scénografie."
Více informací zde.

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru