Pražské Quadriennale nabízí možnost zúčastnit se mezinárodních scénografických workshopů a sympozií

FOTO: Kristina Norman, 2013, umělecká rezidence ve Velesu, Makedonie
FOTO: Kristina Norman, 2013, umělecká rezidence ve Velesu, Makedonie

Scénografové, performeři, architekti a divadelní teoretici do 35 let se mohou ucházet o stipendium vyhlášené Pražským Quadriennale nabízející účast na mezinárodním workshopu SdílenýProstor: Počasí, který se uskuteční 14.–16. 11. 2014 ve Varšavě. Tématem workshopu bude počasí jako potenciální, nejistý a pomíjivý činitel ovlivňující scénografickou tvorbu.

Uzávěrka pro příjem žádostí: 10. září 2014 
Čtěte více FOTO: Kristina Norman, 2013, umělecká rezidence ve Velesu. 

Během podzimu se uskuteční i další akce v rámci projektu SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika 2013 -2016. Zájemci o účast mají stále možnost se přihlásit!

  • SdílenýProstor: sympozium Paměť prostoru, prostor paměti 
    Veles, Makedonie, 18. 9. 2014
    Čtěte více 
 
  • Exposium Thinking-Scenography | Shifting Layers of Disbelief 
    Utrecht, Holandsko, 19.–20. 9. 2014 
    Čtěte více


SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika 2013 - 2016 je tříletý mezinárodní scénografický výzkumný a umělecký projekt, jehož cílem je vytvořit platformu pro výzkum a tvorbu performativního prostředí. Projekt organizuje Pražské Quadriennale spolu s 13 mezinárodními institucemi a je určen všem scénografům divadelním tvůrcům, architektům, teoretikům, umělcům a studentům. Symposia, výstavy a vzdělávací akce se odehrávají v 11 evropských zemích, hlavním bodem je pak další ročník Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015.

www.sharedspace.cz Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru