Právě vyšla Příručka rozvoje místní kulturní politiky: Kroky, Nástroje, Případové studie

Publikace Eylem Ertürková (ed.) - Příručka rozvoje místní kulturní politiky: Kroky, Nástroje, Případové studie nabízí řadu konkrétních návodných postupů, příkladů a nástrojů pro důsledné zapojení občanů a aktérů místní kultury do plánovacích, implementačních a hodnotících procesů.

Jedná se o publikaci, která vznikla v roce 2011 pro turecké prostředí za podpory Evropské kulturní nadace a je skutečně velice konkrétní v obsahu sdělení. Na jedné straně poskytuje návodnou oporu politikům a pracovníkům místních a regionálních samospráv. Zároveň jim umožňuje zopakovat si spojení kultury a lidských práv, vliv kultury na lidský rozvoj nebo mj. vlastní hodnoty kultury spojené s obcí, kterou spravují. Na druhé straně je příručka přehledem metodologicky popsaných nástrojů a postupů, jež klíčoví aktéři v oblasti kultury a umění v souvislosti s participací na tvorbě kulturní politiky po zástupcích místních či regionálních samospráv mohou požadovat či již požadují. Publikace vychází – a je to v úvodních statích mnohokrát zmiňováno – z Agendy 21 pro kulturu, která je referenčním dokumentem Mezinárodního sdružení měst a místních vlád, jež vnímají kulturu jako čtvrtý pilíř udržitelného rozvoje měst a obcí.

Vydal Institut umění – Divadelní ústav a Barrister & Principal v roce 2016. ISBN 978-80-7008-368-0. Knihu Eylem Ertürková (ed.) - Příručka rozvoje místní kulturní politiky: Kroky, Nástroje, Případové studie i další publikace IDU můžete zakoupit prostřednictvím e-shopu PROSPERO nebo na recepci IDU (Celetná 17, Praha 1) s tradiční slevou 10%.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru