Praktický seminář: Umění prezentace a rétoriky - jak zaujmout promotéry - přihlášky do 30. 9. 2014

Institut umění – Divadelní ústav se na základě průzkumu zájmu rozhodl uspořádat workshop pro subjekty z kulturní sféry na téma Umění prezentace - jak zaujmout promotéry - pod vedením zkušeného lektora Petra Studenovského. Workshop, který volně naváže na seminář Střed zájmu: PITCHING, který proběhne 14. října od 10:00-14:00 v galerii současného umění DOX, se bude konat 14. 10. 2014 od 15:00-19:00 v Malém sále IDU. Více informací o semináři Střed zájmu: PITCHING: http://www.kreativnievropa.cz/ 

Workshop Umění prezentace bude rozdělen na část teoretickou a praktickou, přičemž hlavní důraz bude kladen na praktický nácvik prezentace projektu. Cílem workshopu je vštípit účastníkům nejdůležitější zásady pro úspěšnou prezentaci a naučit je správným postupům při přípravě i přednesení prezentace.

Obsah workshopu:
  • Co je a co není prezentace
  • Jak vystavět prezentaci tak, aby byla zajímavá, účinná a poutavá, metoda „slon“ a další postupy
  • Funkce a poslání powerpointu, obsah a forma slidů, písmo, titulky, technické prostředky (dálkové ovládání, mikrofon, laser pointer, osvobození se od závislosti na technických nástrojích)
  • Osobnost prezentátora, jeho role při prezentaci, metody, jak udržet pozornost posluchačů při prezentaci
  • Komunikační nástroje ke zvýšení účinnosti prezentace, řečový projev, rétorické figury (řečnické otázky, stupňování, přirovnání atd.), práce s hlasem, intonace, dynamika, artikulace a časté chyby, spád řeči, stavba věty, logické celky (kólon), terminologie, kódování promluvy
  • Jazyk přednesu
  • Neverbální složka vystoupení, postoj, velká a malá gesta, mimika, práce s očima, kontakt s posluchači, pohyb na scéně
  • Tréma, jak se jí zbavit, zapomenutý text, jak získat sebedůvěru
  • Komunikace s posluchači, otázky, zapojení posluchačů do akce

Informace k průběhu workshopu:
Každý účastník školení si připraví vlastní prezentaci v délce maximálně 5 minut. 
Po teoretickém úvodu lektora účastníci přednesou svou prezentaci a po každém takovém vystoupení budou obsah a forma přednesené prezentace podrobeny společně analýze, ze které vyplynou připomínky a doporučení nejen pro prezentujícího, ale v obecné rovině i pro všechny účastníky školení.

V případě zájmu o workshop, vyplňte závaznou přihlášku ZDE

Termín pro zasílání prohlášek je do 30. 9. 2014.

Termín konání workshopu: 14. 10. 204 od 15:00-19:00 v Malém sále IDU (Celetná 17, Praha 1, druhé patro)


Registrační poplatek
za workshop Umění prezentace a rétoriky činí 400,-kč / osoba (poplatek bude placen v hotovosti na místě).

Kapacita workshopu je omezena.

Účastníci workshopu Umění prezentace a rétoriky budou mít zvýhodněný vstup na seminář  Střed zájmu: PITCHING: 100,-Kč (studenti mají vstup na Střed zájmu: PITCHING  zdarma).


Lektor:
Petr Studenovský.

Původním povoláním novinář. Pracoval v Československé a později České televizi jako redaktor, parlamentní zpravodaj a moderátor hlavního zpravodajského pořadu. V letech 1992 až 1998 byl šéfredaktorem zpravodajství České televize a moderátorem politického diskusního pořadu Karanténa. V roce 1998 působil krátce jako mluvčí vlády ČR a zároveň mluvčí premiéra Josefa Tošovského. Od roku 1999 do poloviny roku 2001 zastával funkci ředitele agentury Negrelli Public Relations.

V případě dotazů:
Judita Hoffmanová, PR Institutu umění - Divadelního ústavu
judita.hoffmanova@divadlo.cz / 00420 734 330 972

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru