Pozvánka na přednášku: Teatralita středověku

Teatrologická společnost a Institut umění - Divadelní ústav si vás dovolují pozvat na přednášku Elišky Poláčkové, Teatralita středovku, která proběhne ve čtvrtek 30. listopadu od 17:00 v Malém sále IDU.

V přednášce budou představeny některé závěry disertační práce „Teatralita středověké literatury doby lucemburské“, kterou autorka obhájila v roce 2017 na Katedře divadelních studií FF MU. Na příkladech z českého středověku bude naznačeno, že pole zkoumání středověkého divadla je možné rozšířit o další jevy, jako je panovnický vjezd, svatba, mešní liturgie, turnaj apod. Tyto tzv. kulturní performance budou představeny „teatrologickým okem“ a cílem bude ukázat, že i ony pro středověkého člověka představovaly divadlo sui generis.

www.teatrologie.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru