Pozvánka na mezinárodní participační a participativní konferenci OVER THE EDGE / ZA HRANOU

Institut umění – Divadelní ústav srdečně zve na Mezinárodní participační a participativní konferenci  OVER THE EDGE / ZA HRANOU, RISK, FEAR AND COURAGE IN (THEATRE) CREATION / RISK, STRACH A ODVAHA V (DIVADELNÍ) TVORBĚ, kterou pořádá v rámci projektu Create to Connect a ve spolupráci s Univerzitou Palackého (Katedra divadelních a filmových studií), festivalem Divadelní Flóra a Divadlem na cucky. Na konferenci se bude diskutovat o různých aspektech společenských dopadů divadelní tvorby, jako jsou osobní motivace, způsoby uměleckého vyjádření, vztah ke zřizovatelům/donorům a publiku, nástroje měření a evaluace. Konference proběhne 13. – 14. května 2017 v Olomouci.

Motto: Jsme si vědomi toho, že umělecký a kulturní sektor musí reagovat na současnou krizi, tedy především na neuralgické body, jako je nezájem občanů o veřejnou sféru, malá participace v diskuzi o veřejných záležitostech a mizející pocit sounáležitosti. Právě současné scénické umění má díky přímé interakci mezi umělci a publikem potenciál vytvářet nové komunity a podmínky, ve kterých je možné hledat nové alternativy, naslouchat těm, kteří nemají prostor se projevit, nebo nabídnout příležitost podílet se na veřejných záležitostech. (Create to Connect).

Konference se zúčastní čeští umělci, divadelníci a divadelní odborníci, mezinárodní hosté – umělci, kulturní manažeři a dramaturgové z Francie, Nizozemí, Itálie, Portugalska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Švédska a Spojeného království – a studenti divadelních oborů z Olomouce, Brna, Prahy a Bratislavy. Konference je založena na participačním i participativním přístupu. Během prvního PARTICIPAČNÍHO DNE bude mít publikum jedinečnou příležitost setkat se s významnými osobnostmi z České republiky a Evropy a diskutovat s nimi ve formátu kulatých stolů. Druhý PARTICIPATIVNÍ DEN se v panelových diskusích s vybranými umělci zaměří na reflexi společenských kontextů v umělecké tvorbě a na některé problémy z debat během kulatých stolů.

Konferenčním jazykem je angličtina, tlumočení není zajištěno.


Předběžný program

 

1. PARTICIPAČNÍ DEN (9:30 - 14:30)
Budoucí sídlo Divadla na cucky, Dolní náměstí 42, Olomouc

 • přivítání
 • úvod ke konferenci (Martina Pecková Černá, Institut umění – Divadelní ústav, Praha)
 • intervence (Jan Žůrek, Divadlo na cucky, Olomouc)
 • diskuse – moderované kulaté stoly
 • oběd
 • shrnutí z jednotlivých kulatých stolů
 • moderovaná diskuse

 

2. PARTICIPATIVNÍ DEN (9:30 - 14:30)
Umělecké centrum, Univerzita Palackého, Univerzitní 3, Olomouc, filmový sál (3. patro)

 • key note (Alma R. Selimović, Bunker, Lublaň)
 • tři panelové debaty s umělci z České republiky a Evropy
 • oběd
 • moderovaná diskuse

 

Potvrzení hosté konference (umělci): Ricardo Fazzi (Itálie), Amy Sharrocks (VB), Bojan Djordjev (Srbsko), Markus Öhrn (Švédsko/Německo), Ivana Rumanová (Slovensko), Lana Zdravković & Nenad Jelesiević (Slovinsko), Tereza Havlíčková (ČR) & André Amálio (Portugalsko), Jan Žůrek (ČR), Lukáš Brychta (ČR), Jiří Havelka (ČR), Petr Michálek (ČR ), Kamila Polívková (ČR), Jan Tošovský (ČR), Jiří Honzírek (ČR), Ewan McLaren (ČR), Jana Svobodová (ČR), Tereza Durdilová (ČR), Jan Mocek (ČR)

Zástupci partnerů v projektu Create to Connect: Bunker, Lublaň (Slovinsko), Maria Matos Teatro Municipal (Portugalsko), AltArt Foundation (Rumunsko), Parc et Grande Halle de la Villette (Francie), Artsadmin (Spojené království), Santarcangelo dei Teatri (Itálie), Noorderzon Performing Arts Festival Groningen (Nizozemí), Festival De Keuze / Rotterdamse Schouwburg (Nizozemí), Walking Theory (Srbsko)

Moderátoři: Joost Ramaer (Nizozemí), Pavel Štorek (ČR), Roman Černík (ČR), Martina Pecková Černá (ČR), Martin Bernátek (ČR), Alma R. Selimović (Slovinsko), Una Bauer (Chorvatsko), Livia Andrea Piazza (Itálie), Kateřina Součková (ČR)


Create to Connect  je mezinárodní projekt 13 evropských kulturních a výzkumných organizací zaměřený na vytvoření nových modelů spolupráce a dlouhodobých vztahů mezi umělci, publikem, kulturní a odbornou veřejností. Partnerské organizace se podílejí na hledání nových přístupů a produkčních modelů pro práci s publikem.

www.createtoconnect.euNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru