Pozvánka na konferenci Střed zájmu: Kultura 360°

V jakém stavu je česká kultura?

Co nabízí a co potřebuje?

Mapujeme, diskutujeme, propojujeme, hledáme řešení.

Konference Institutu umění představí nový pohled na kulturu – koncept kulturních a kreativních průmyslů (KKP), který zkoumá stav odvětví z mnoha úhlů (tržního, veřejného, neziskového). Znalost stavu odvětví, jejich provázanost i širší dopad na společnost a ekonomiku je základním předpokladem pro přijetí strategických opatření na místní a státní úrovni.

Konference představí cíle a výstupy výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který zahrnuje architekturu, design, reklamu, film, hudbu, knihy a tisk, videohry, rozhlas a TV, scénická umění, trh s uměním, umělecká řemesla, kulturní dědictví.

4. 12. 2014, 10.00–17.00

Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Dopolední část programu představí výstupy projektů mapování KKP na úrovni měst a regionů v ČR. Bude věnována diskusi o tom proč, jak a s kým a jakých výsledků lze dosáhnout. Metodika je určena zástupcům samospráv, ale i širší odborné veřejnosti.   

V odpolední části programu významné osobnosti představí přínosy a potřeby vybraných odvětví. Následovat bude panelová diskuse zaměřená na výměnu zkušeností a průřezová témata (vzdělávání, domácí tvorba a produkce, export). Na tento program zveme především profesní a zastřešující organizace a zástupce odvětví, kteří se chtějí inspirovat a prosadit své zájmy.      

Program

9.00–9.30 Registrace

9.30–9.40 Zahájení: Miroslav Rovenský, náměstek ministra kultury ČR

9.40–10.00 Představení cílů a výstupů projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Eva Žáková, vedoucí projektu a Institutu umění

10.00–10.30 Význam mapování na místní úrovni a hlavní zjištění ze Zlína a Zlínského kraje

Lia Ghilardi, Noema Research and Planning Ltd., UK

10.30–10.40 Kulturní kalkulačka: jak spočítat multiplikační dopady kulturní akce

Tereza Raabová, Institut umění

10.40–11.00 Přestávka

11.00–13.00 Panelová diskuse o zkušenostech a zjištěních mapování KKP ve Zlíně, Brně, Pardubicích a Plzni

Účastníci: 

Richard Vodička, Fakulta multimediálních komunikací, UTB Zlín

Jan Blažek, Little Greta, Zlín

Tereza Chrástová, Kancelář strategie města, Brno

Zdeňka Kujová, manažerka v kultuře a kreativních odvětvích

Lucie Břízová, vedoucí Oddělení kultury a cestovního ruchu, Pardubice

Michaela Mixová, Plzeň – EHMK 2015

Petr Návrat, OnPlan

Eva Žáková, Institut umění

Moderátor: Ondřej Černý, ředitel Českého centra v Mnichově

13.00–14.00 Oběd

14.00–15.00 Prezentace přínosů a potřeb jednotlivých odvětví

Design: Jana Vinšová, manažeka CZECHDESIGN

Architektura: Igor Kovačevič, ředitel Centra pro středoevropskou architekturu, Česká komora architektů

Trh s uměním: Jiří Fajt, ředitel Národní galerie

Knihy a tisk: Martin Vopěnka, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Scénická umění: Jana Návratová, Taneční sekce Institutu umění

Hudební průmysl: Oldřich Bajer, hudební producent

Videohry: Pavel Barák, předseda sdružení České hry

Film: Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie

15.00–16.30

Panelová diskuse o průřezových tématech KKP

(vzdělávání, domácí tvorba a produkce, export)

Účastníci:

Jiří Fajt, Igor Kovačevič, Oldřich Bajer, Jana Návratová, Helena Bezděk Fraňková, Eva Žáková

Moderátorka: Šárka HavlíčkováNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru