Pozvánka na konferenci Příklady dobré praxe financování z EU v oboru hudba

Dovolujeme si Vás pozvat na prakticky zaměřenou konferenci o finančních zdrojích pro kulturu s příklady z hudby. Koná se 14.9. od 14 hod. v Institutu umění v Celetné 17. Účast je zdarma.

Konferenci pořádá ČESKÁ HUDEBNÍ RADA – nevládní hudební organizace v síti Mezinárodní a Evropské hudební rady. Zaměření konference má být praktické s ohledem k podmínkám v ČR. Příspěvky mají upozornit na aktuální stav programů Kreativní Evropa a Erasmus+, analýzu a příklady EU Access to Finance (2016).  Má poradit, na co se zaměřit, na co si dát pozor při žádostech i správě projektů, pro koho jsou programy vhodné, jak začít, s DMS apod. Počítá se s konkrétními dotazy. Pozváni jsou úspěšní žadatelé.

Vstup zdarma, předpokládaná doba ukončení 18 hod.

Účast prosím potvrďte emailem na lenka.dohnalova@institutumeni.cz, M: +420 603 584 218


PROGRAM

OBECNĚJŠÍ INFORMACE

Klára Šplíchalová/výkonná ředitelka Fóra dárců: Vícezdrojové financování veřejně prospěšných  projektů. Individuální a firemní dárcovství. Stav, čísla, trendy.

Magdalena Müllerová/Kancelář Kreativní Evropa: Aktuální stav programu Kreativní Evropa 2014-20. 

Jitka Valchářová/program Erasmus+, DZS, zástupce pro komunikaci s regiony: Aktuální stav programu Erasmus+.

Lenka Dohnalová/ČHR/IU: Stručná informace o aktuálním materiálu EU Good Practice Report. Towards More Efficient Financial Ecosystems. Innovative Instruments to Facilitate ACCESS TO FINANCE for CCS. European Agenda for Culture, Working Group of EU Member States Experts, 2016, 116 s.

Prezentace zástupců úspěšných účastníků/žadatelů

Tomáš Gregůrek/manažer Filharmonie B. Martinů Zlín: Projekt an Orchestra Network for Europe – One@is more. Nositel projektu Orchestre de Picarde (Francie), účast 7 dalších orchestrů včetně Filharmonie B. Martinů Zlín.

Petra Ludvíková/projektová manažerka Paláce AkropolisProjekt LiveEurope. Příklad členství v platformě, kterou koordinuje zahraniční nositel projektu Ancienne Belgique. Přínosy/rizika praxe. Zkušenosti.

Michal Brenner/projektový manažer Shape/ MeetFactory: Projekt Shape, mezinárodní platforma na podporu, propagaci a mobilitu inovativních hudebních a intermediálních umělců se zájmem o zvuk.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru