Pozvánka na komponované odpoledne na pirandellovské téma

Institut umění – Divadelní ústav, Italské kulturní centrum a Národní divadlo zvou na slavnostní uvedení publikací Luigi Pirandello: Hry I a Hana Tillmanová: Teatro italiano v Praze 18751880. Komponované odpoledne na pirandellovské téma a slavnostní křest proběhnou v úterý 24. října 2017 od 17:00 v CAFÉ NONA.

Teatroložka Kamila Černá z Institutu umění – Divadelního ústavu představí publikace Luigi Pirandello: Hry I a Hana Tillmanová: Teatro italiano v Praze 18751880. Přednášku na téma Svět prizmatem Sicílie, raná fáze Pirandellovy dramatiky přednese editorka výboru Hry I Alice Flemrová. Následovat bude scénické čtení hry Džbán v podání herců Činohry Národního divadla a studentů DAMU. Závěrečné slovo pronese ředitel Italského kulturního institutu Giovanni Sciola

Luigi Pirandello: Hry I.

Publikace Luigi Pirandello: Hry I, kterou v loňském roce vydal v edici Divadelní hry Institut umění – Divadelní ústav, získala v souvislosti se 150. výročím Pirandellova narození letos v létě zvláštní cenu poroty Premio Flaiano. První svazek výboru z her italského dramatika, prozaika a básníka Luigi Pirandella obsahuje dramatické práce, které ještě do češtiny přeloženy nebyly, i nové překlady již známých děl. Spolu s druhým svazkem, který vyjde v roce 2018, bude představovat doposud nejucelenější výbor z dramat jednoho z nejvýznamnějších autorů dvacátého století, oceňovaného za „smělou a duchaplnou renesanci dramatického a scénického umění“, od jehož narození uplynulo letos v červnu 150 let. Výbor, který byl připraven ve spolupráci Ústavu romanistiky FFUK a Divadelního ústavu, si klade za cíl představit autorovo rozsáhlé dramatické dílo, čítající takřka padesát her, na reprezentativním vzorku patnácti celovečerních dramat a šesti jednoaktovek.

Informace o publikaci:
Luigi Pirandello: Hry I
Editor Alice Flemrová; překlad Marina Feltlová, Alice Flemrová, Jiří Pelán, Tereza Sieglová, Kateřina Vinšová; doslov Michael Rössner.
Publikace vznikla ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK a je vydávána za finanční podpory Nadace Český literární fond.
Cena 320 Kč / 440 stran / ISBN 978-80-7008-382-6

 

Hana Tillmanová - Teatro italiano v Praze 18751880

Publikace Hany Tillmanové se zabývá fenoménem dřevěného divadla pro 2000 diváků, které stálo nad někdejší Koňskou bránou na okraji Vinohrad. Jeho stavbu inspiroval Ital Eugenio Averino, rodák z Ancony(1827–1880), ředitel společnosti tanečníků a akrobatů. Jeho rodina měla k Praze zvláštní vztah, protože už jeho otec vystupoval se svými akrobaty ve Stavovském divadle a na Karlově náměstí.  Teatro italiano působilo jenom pět let, za tu dobu se zde vystřídalo několik nájemců, včetně cirkusů. Byla to první vysloveně mezinárodní scéna v Praze a zároveň první budova v Praze, která – po způsobu varieté – měla hlediště a lóže s restauračními službami. Nakonec se ukázalo, že pro takové divadlo Praha kolem roku 1880 ještě nemá dost obyvatel, ale přesto se na tomto jevišti do Prahy dostala řada vynikajících umělců a hlavně – Teatro italiano byl nový sociologický fenomén, který dával Praze punc velkoměsta.

Informace o publikaci:
Hana Tillmanová: Teatro italiano v Praze 1875–1880
Odborná redakce Jitka Ludvová, jazyková redakce Jaroslav Havel
Graficky upravila a přebal navrhla Michaela Blažejová
Publikace vychází s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.
Cena 170 Kč / 228 stran / ISBN 978-80-7008-385-7

Publikace jsou k zakoupení na E-shopu PROSPERO http://prospero.divadlo.cz/

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru