Poslední volné místo v Akademii Institutu umění!

Uvolnilo se nám volné místo pro účastníka vzdělávacího programu Akademie Institutu umění. Letošní ročník nabízí intenzivní workshopy zaměřené na základní oblasti kulturního managementu: kreativní myšlení, projektové řízení, strategické plánování, branding, marketing a fundraising. Workshopy vedou zkušení lektoři na dané dovednosti. Cyklus workshopů se koná na podzim 2017 a poplatek za kurz zahrnuje účast dvou zástupců organizace

  • Kurzovné 11 500 Kč + 21 % DPH
  • Více informací a program Akademie Institutu umění 2017 najdete zde.
  • Přihlášku vyplňte zde.  
  • Dodatečné výběrové řízení je otevřeno do 31. července 2017.

 

Kontakt: Táňa Švehlová, T 734 445 137, E tana.svehlova@divadlo.cz 

 

O Akademii Institutu umění 

Po zkušenostech z pilotního ročníku v loňském roce otevírá Institut umění – Divadelní ústav další ročník Akademie Institutu umění, který se uskuteční v Praze na podzim 2017. Vzdělávací program pro kulturní manažery nabídne sedm workshopů se špičkovými lektory zaměřených na klíčové dovednosti – kreativní myšlení, strategické plánování, projektové řízení, branding, obsahové strategie a fundraising. 

Program je určen pro vedoucí manažery a odborné pracovníky dvanácti veřejných a neziskových kulturních organizací. Každá organizace může nominovat až dva účastníky: hlavního manažera + specialistu či kolegu pro dané téma. Hlavní manažer se zavazuje účastnit se všech akcí programu. 

Cílem Akademie Institutu umění je rozvíjet klíčové kompetence kulturních pracovníků. Současné trendy práce s publikem, zvyšující se konkurenceschopnost v nabídce kulturních služeb, měnící se zaměření velkých veřejných institucí a nové technologie představují náročnou výzvu pro řízení kulturních organizací všech typů (příspěvkových i neziskových). Pro zvýšení profesionalizace je proto zapotřebí, aby kulturní manažeři sledovali nové trendy, příklady dobré praxe a nástroje zvyšující jejich odbornost. Celoživotní vzdělávání v kultuře je např. v porovnání se sociálním sektorem nedoceněné a nedostatečně rozvinuté. Tuto skutečnost potvrdila i analýza potřeb napříč kulturními odvětvími, která byla realizována v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru