Poradní sbor pro sbírky

Poradní sbor pro sbírky se vyjadřuje ke strategii sbírkotvorné činnosti a k jejím změnám, k nabývání nových přírůstků do sbírky (podsbírky), k vyřazování předmětů ze sbírkové evidence a k dalším otázkám týkajícím se správy a uchování sbírkových předmětů.

Členové Poradního sboru pro sbírky:
Helena Albertová
Andrea Jochmanová
Vlasta Koubská
Andrea Kunešová
Věra Ptáčková
Ondřej Svoboda
Denisa Šťastná
Marie Zdeňková

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru