Polské Muzeum w Lęborku hledá mezinárodní kulturní projekt, kde by zapojilo jako partner - výzva

partner-search_museum-of-lebork.docx

Muzeum chce spolupracovat na projektu z oblasti kulturního dědictví, interpretace, podpory a zajištění přístupu ke kultuře různým cílovým skupinám, či také na interdisciplinárních projektech umožňujících výměnu zaměstnanců či řešících sociální výzvy. Nabídnout mimo jiné může nadstandardně vybavenou konzervační dílnu a kvalifikovaný personál. Reagovat je třeba do 5. října 2016. 

Muzeum w Lęborku se krom toho může pochlubit obsáhlou historickou a etnografickou sbírkou a uměním včetně toho současného, svými populárními workshopy, účastí v evropských dobrovolnických programech pro mladé lidi či účastí v programu zaměřeném na dětství a historii.

A Museum of Lebork, Młynarska 14-15, Lębork

T 00 48 59 862 24 14

W http://www.muzeum.lebork.pl/

biuro@muzeum.lebork.pl

Dokument výzvyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru