Podpora kultury a umění z Evropské unie

Podpora kultury a umění z Evropské unie

Institut umění vydal koncem roku 2005 publikaci Podpora kultury a umění z Evropské unie mapujícíjakkomunitární programy, tak i strukturální fondy ve vztahu ke kultuře, resp. umění; stodvacetistránková publikace byla vydána v rámci grantu Úřadu vlády ČR nazvaného Využití programů EU pro oblast kultury.

Cílem příručky je usnadnit potenciálním žadatelům a zajemcům o získání finanční pomoci ze strany Evropské unie orientaci v množství programů, které lze využít k podpoře projektů s kulturním rozměrem. V této souvislosti je nutné chápat pojem kultura ve velmi širokém záběru. Z uvedených programů je možné získat podporu na širokou škálu investičních a neinvestičních akcí a aktivit místního, regionálního, narodního a mezinárodního charakteru: např. na rekonstrukci historických budov a památkových objektů; budování informačních, vzdělávacích a kulturních center; umělecké akce typu festivalu či výstavy; aktivity všeobecného i kulturně a umělecky zaměřeného vzdělávání; aktivity spojené s tradičními řemesly; aktivity komunitního charakteru jako jsou oslavy obcí a mistní kulturní akce; aktivity kulturní turistiky a v neposlední řadě aktivity sociálně-kulturní.

Příručku nabízíme ke stažení v elektronické podobě. V tištěné podobě je publikace již rozebrána.

Podpora kultury a umění z Evropské unie (do r. 2006)

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru