Podpora integrace uprchlíků v rámci Kreativní Evropy - grantová výzva

Obecným cílem této výzvy k předkládání návrhů je podporovat kulturní, audiovizuální a meziodvětvové projekty usilující o usnadnění integrace uprchlíků v evropském prostředí, o zlepšování vzájemného porozumění mezi kulturami, posilování dialogu mezi kulturami a náboženstvími, tolerance a respektu pro jiné kultury. Uzávěrka pro zasílání žádostí je 28. dubna 2016.

Očekávaným výstupem je omezený počet vysoce kvalitních konsorcií zřízených subjekty působícími v kulturních a kreativních odvětvích, které vytvoří a vyzkouší iniciativy na podporu integrace uprchlíků v zúčastněných zemích a podělí se o výsledky a které se nazývají kreativní partnerství. Specifickými cíli této výzvy je vytvořit nadnárodní kulturní a audiovizuální projekty.

Vzhledem k omezenému rozpočtu výzvy se očekává podpora projektů, které se budou odehrávat zejména v nejzasaženějších místech Evropy. Pro organizace aktivní v ČR je vhodnější ucházet se o grant v roli partnera projektu.

Veškeré další informace získáte na webu či v dokumentu přiloženém níže. Týká se to například postupu sestavování žádosti, kritérií schvalitelnosti projektů a dalších důležitých podrobností.


W: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/creative-europe-cross-sectoral-refugee-integration-projects-2016_en

W (dokument): https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce_ref_call_cz_rev.pdf Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru