Podívejte se na film o projektu SdílenýProstor!

Poslední částí evropského projektu SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika je krátokometrážní film, který usiluje o reflexi uplynulých tří let a zároveň se pokouší poskytnout ucelený pohled na jednotlivé události, které se v jeho rámci uskutečnily.

Snímek, jenž je vystavěn na dialogu Markéty Fantové (umělecká ředitelka PQ 2019) a Sodji Zupanc Lotker (umělecká ředitelka projeku SdílenýProstor a PQ 2007, 2011, 2015), nabízí jedinečný vhled do myšlení o současné scénografii, zaměřuje se na problematiku vzdělávání ve scénografii a v neposlední řadě analyzuje vývoj Pražského Quadriennale v posledních dekádách.

Film můžete zhlédnout prostřednictvím kanálu PragueQuadrennial na Youtube.

Rádi bychom tímto poděkovali týmu Národní galerie v Praze za možnost natáčet v prostorách galerie.

SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika byl tříletý mezinárodní scénografický výzkumný a umělecký projekt, který se skládal ze série sympózií, experimentálních výstav a rozsáhlého vzdělávacího programu SpaceLab.
Projekt zahrnoval:
45 akcí v 14 evropských zemích
300 000 diváků
581 umělců
896 herců
22 architektů
18 choreografů
13 skladatelů
174 tanečníků
193 designérů
168 režisérů
270 hudebníků
563 učitelů a řečníků
a tisíce studentů a mladých umělců.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru