Plzeň 2015 dostane Cenu Meliny Mercouri

V pondělí 29. září 2014 přišla dobrá zpráva z Bruselu. Evropské hlavní město kultury 2015 obdrží cenu Meliny Mercouri, finanční dotaci ve výši 1,5 milionu Euro z evropských zdrojů. Radost z udělení ceny neskrývá vedení projektu Plzeň 2015 ani města.

„Je to velký úspěch nejen celého týmu, který na projektu tvrdě pracuje, ale také ocenění spolupráce s několika desítkami institucí a partnerských organizací v Plzni i regionu, kteří s námi program Evropského hlavního města kultury 2015 chystají. Náš dík patří nejen jim, ale i všem Plzeňanům, kteří žijí kulturou a pomáhají nám rozvíjet místní dění. V posledních měsících cítíme rostoucí podporu veřejnosti i sílící zájem ze strany zahraničních turistů. Těší nás každý návštěvník, ať už jde o letní festival baroka, francouzský kolotoč na náměstí, či chystaný dobrovolnický Anděl Fest,“ uvedl ředitel obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015 Jiří Suchánek.

„Toto ocenění je důkaz toho, že náš projekt je opravdu úspěšný, funguje dobře a že splňujeme to, co od nás Evropa čeká. Jinak bychom cenu nedostali. Plzeň na sebe může být hrdá!“  dodává Martin Baxa, primátor města Plzně a předseda správní rady Plzeň 2015, o.p.s..

Monitorovací panel Evropské komise doporučil udělit cenu Meliny Mercouri v dubnu letošního roku. Rozhodnutí Evropské komise potvrzuje, že přípravy programu největší české kulturní události příštího roku běží podle plánu nastíněného v kandidátské přihlášce z roku 2009 a naplňuje mezinárodně stanovená kritéria projektu Evropské hlavní město kultury, kterými jsou především evropská dimenze a zapojení obyvatel.

Evropská komise systematicky monitoruje přípravnou fázi všech zapojených měst a Cenu Meliny Mercouri uděluje v případě, že evropské hlavní město kultury podporuje spolupráci mezi kulturními subjekty, umělci a městem, zdůrazňuje prvky kulturní rozmanitosti v Evropě, zapojuje občany do projektu, ale také zabezpečí udržitelnost projektu a jeho integraci do dlouhodobého kulturního a sociálního rozvoje města.

Ocenění nese jméno iniciátorky rozvojového projektu Evropských měst kultury, bývalé řecké ministryně Meliny Mercouri, která v roce 1985 přišla s myšlenkou sblížit evropská města. Titul Evropské hlavní město kultury je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií jednomu či více evropským městům, která tak mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Plzeň bude nositelem titulu v roce 2015 spolu s belgickým Monsem.

Více informací o Plzni 2015 na www.plzen2015.eu
Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru