Plánované aktivity Institutu umění – Divadelního ústavu v roce 2016 a zveřejnění Výroční zprávy IDU za rok 2015

Na dnešní tiskové konferenci představili vedoucí jednotlivých oddělení Institutu umění - Divadelního ústavu (IDU) činnosti a projekty plánované pro rok 2016. V letošním roce proběhne již čtvrtý ročník Noci divadel, IDU zaštítí českou účast na Veletrhu scénických umění CINARS, na Tanečním veletrhu Tanzmesse a podpoří i řadu domácích akcí a festivalů.

Ředitelka IDU Pavla Petrová nejdříve shrnula, že loňský rok byl ve znamení Pražského Quadriennale 2015 (PQ), které se konalo od 18. do 28. června na více než šedesáti místech v centru Prahy. Jeho součástí bylo přes 600 živých performancí a více než 150 výstav, na kterých během jedenácti dní představilo svá díla z oblasti scénografického, kostýmního, zvukového a světelného designu 78 různých zemí. Jednotlivé akce a projekty Pražského Quadriennale 2015 shlédlo 180 000 diváků včetně 6000 akreditovaných profesionálů. Studentských workshopů a performancí se pak zúčastnilo přes 1300 studentů z celého světa. Tématem Pražského Quadriennale 2015 byl Sdílený Prostor: Hudba Počasí Politika. Pražské Quadriennale 2015 překonalo rekord v počtu návštěvníků.

Mezinárodní ohlas Pražského Quadriennale byl potvrzen vzrůstajícím zájmem zahraničních médií. Pražské Quadriennale 2015 navštívilo krom 158 českých i 140 zahraničních novinářů z 35 zemí. Bylo zaznamenáno přes 600 článků a mediálních ohlasů z celého světa. PQ newsletter měl přes 15 000 odběratelů z celého světa.

V dubnu roku 2016 bude ukončen tříletý evropský projekt SharedSpace: Music Weather Politics, jehož hlavním organizátorem bylo právě PQ. Posledními akcemi, které PQ v rámci toho projektu připravuje, byly: 17.-18.3. mezinárodní sympozium „Proměny PQ od roku 1999“; 16.3. vydání publikace o projektu SharedSpace; 30.4. prezentace/film o projektu SharedSpace. A PQ připravuje pro rok 2016 několik dalších projektů: vydání publikace z příspěvků sympozia „Proměny PQ od roku 1999“ a publikace „Kmeny“, na podzim potom výstavní projekt zaměřený na zvuk a světlo.

Zároveň již byly zahájeny přípravné práce ke konání dalšího ročníku PQ v roce 2019 – především tvorba koncepce nového ročníku, jednání s městskými částmi a kulturními institucemi o prostorech a příprava rozpočtu. V letošním roce bude také poprvé zasedat nově jmenovaná Rada PQ 2019

V roce 2016 IDU bude i nadále pokračovat v propagaci českého scénického umění a hudby na zahraničních veletrzích. Ve spolupráci s Tancem Praha připravujeme prezentaci českého tance na veletrhu Tanzmesse, který se uskuteční od 31.8. do 3.9. 2016 v Düsseldorfu. Je velkým úspěchem, že se na veletrhu budou prezentovat hned dva české taneční projekty, a sice Korekce od VerTeDance a DEVOID od NANOHACH. Další příležitost zahraniční prezentace dostanou zástupci české divadelní scény na veletrhu CINARS v Montrealu v listopadu 2016.

V letošním roce IDU již potřetí vyšle českého účastníka, respektive účastnici, na prestižní Séminaire en Avignon, týdenní teatrologický seminář v rámci světoznámého divadelního festivalu. V roce 2016 zároveň odstartuje série zahraničních kurátorských cest na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti scénických umění. Od 16. do 19. červa se uskuteční pilotní projekt s názvem „DADA Zurich 2016“, který přiblíží vybraným českým dramaturgům, kurátorům, režisérům či uměleckým ředitelům festivalů švýcarské umělecké prostředí. Výzva pro účast je vypsaná do 18. 4. 2016. Dalším nástrojem na podporu zahraničních kontaktů je program na podporu mobility. Komise letos rozdělí částku 780 tis. Kč, v prvním kole podpořila komise třicet pět žadatelů. 

Vedoucí Institutu umění Eva Žáková ohlásila ukončení výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR v lednu 2016 a představila jeho nejvýznamnější výstupy – publikace Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, Svazek I a Svazek II, studie Taneční studia - Struktura a její rysy v rámci taneční podnikatelské komunity (Daniela Machová, Jana Návratová) a Export a internacionalizace KKP v ČR (Pavla Petrová).

Následně navázal vedoucí Divadelního ústavu Ondřej Svoboda, který upozornil na již dlouholeté zapojení IDU do projektu Evropská cesta historickými divadly (www.theatre-architecture.eu), zaměřeného na divadelní architekturu. Dále pak představil novou mobilní aplikaci Historická divadla- Císařská cesta, která bude v brzké době doplněna i anglickou a německou jazykovou verzí.

Alena Jakubcová, vedoucí Kabinetu pro studium českého divadla, na tiskové konferenci promluvila o České divadelní encyklopedii, která se v roce 2015 dočkala své elektronické podoby. Encyklopedie nabízí v online verzi řadu hesel z tištěných lexikonů a nová hesla publikační řady České divadelní encyklopedie. Dále seznámila přítomné s novými projekty, které byly podpořeny Ministerstvem kultury ČR v programu NAKI II (Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně) a Grantovou agenturou ČR (Divadelní režisér Alfréd Radok).

Přílohou této tiskové zprávy je popis nejdůležitějších plánovaných aktivit jednotlivých oddělení IDU. Detailní informace o aktivitách instituce naleznete na internetových stránkách www.idu.cz.

Plnou verzi tiskové zprávy si můžete stáhnout zde.

Výroční zprávu IDU si prohlédněte zde.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru